AXA - cestovní pojištění

AXA cestovní pojištění
 • Široká nabídka krytí
 • Pojistný limit až 500 milionů Kč u léčebných výloh
 • Pojištění domácích mazlíčků
 • Jednoduché vyřízení online z pohodlí domova
Výše pojištění 3 - 500 mil. Kč
Připojištění ano
Vyřízení online
Hodnocení
Kalkulačka cestovního pojištění se slevou až 50 %

Ušetřete až 50 % z běžné ceny pojištění za pouhé 2 minuty! Vyzkoušejte naši nezávaznou on-line kalkulačku!

Spočítat cestovní pojištění

Naposledy aktualizováno: Červen 2024 | Autor: Nikola Engelmann

Základní informace

AXA nabízí jedno z nejkomplexnějších cestovních pojištění na trhu. I když některé pojišťovny nabízí krytí bez limitů, stojí za zmínku pojištění léčebných výloh až do výše 500 milionů Kč.

Zájemci přitom mohou vybírat hned ze tří základních balíčku pojištění, které mohou dále rozšiřovat o další připojištění. Jelikož se však většina divizí pojišťovny rozhodla z české republiky stáhnout, nedisponuje aktuálně žádnými pobočkami na území ČR. Na druhou stranu ale nabízí spolehlivou uživatelskou podporu.

Limit pojistěného plnění až 500 mil. Kč
Asistenční služba ano
Pojištění odpovědnosti ano
Úrazové zavazadel ano
Trvalé následky úrazu: ano
Připojištění rizikových sportů: ano
Připojištění stornovacích poplatků ano
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Výhody a nevýhody pojištění

 • Široká nabídka krytí
 • Pojistný limit 500 milionů Kč u léčebných výloh
 • Pojištění domácích mazlíčků
 • Tři balíčky pojištění
 • Bez vlastních poboček
 • Bez klientského portálu (pouze jednoduchá mobilní aplikace)
 • V ČR funguje již pouze divize cestovního pojištění

Dostupné varianty cestovního pojištění

AXA nabízí hned dvě varianty cestovního pojištění, a to jednorázové cestovní pojištění a cestovní pojištění pro více cest. Podle varianty pojištění se liší i dostupné balíčky, jejich krytí a možná připojištění.

Obecně můžete volit mezi třemi základními balíčky, které je možné následně upravovat podle vašich potřeb, a to:

 • Reference – Hodí se pouze pro krátké výlety do sousedních zemí. Tomu odpovídají i dostupné pojistné limity a krytí. Dostupné je tak omezené pojištění léčebných výloh.
 • Komfort – Samotná pojišťovna jej doporučuje pro cesty po Evropy. V souvislosti s tím pojištění nabízí krytí léčebných výloh, pojištění odpovědnosti, pojištění zavazadel a právní asistenci. Vyšší jsou i samotné pojistné limity.
 • Excelent – Nabízí největší rozsah krytí a nejvyšší pojistné limity. Navíc je dostupné pojištění cestování letadlem a pojištění domácích mazlíčků. Využít můžete také doktora na telefonu. U pojištění odpovědnosti získáte navíc krytí ušlého zisku.
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění
POJISTNÉ KRYTÍBALÍČEK POJIŠTĚNÍ
REFERENCEKOMFORTEXCELENT
Celkový limit3 milionů Kč15 milionů Kč500 milionů Kč
Pojištění léčebných výloh2,5 milionů Kč10 milionů Kč500 milionů Kč
Pojištění osobní asistentNeNeAno
Pojištění právní ochranyNe20 000 Kč100 000 Kč
Úrazové pojištění (smrt následkem úrazu, trvalé následky)Ne250 000 Kč, 500 000 Kč500 000 Kč, 1 milion Kč
Pojištění odpovědnosti (újma na zdraví, škoda za věci, ušlý zisk)Ne5 milionů Kč, 1,5 milionů Kč, 0 Kč25 milionů Kč, 10 milionů Kč, 1 milion Kč
Pojištění zavazadelNe30 000 Kč60 000 Kč
Pojištění cestování letadlemNeNeAno
Pojištění domácích mazlíčkůNeNe40 000 Kč

Dostupné druhy cestovního pojištění

V rámci balíčků jsou dostupné různé typy krytí, které mohou disponovat odlišnými pojistnými limity a obsahem.

K dispozici jsou léčebné výlohy, odpovědnost za škody či dokonce pojištění domácích mazlíčků. Většina krytí je ale dostupná pouze v balíčcích Komfort a Excelent.

Pojištění léčebných výloh

Pojištění kryje případy, kdy náhle onemocníte nebo přijdete k úrazu. Musí se vždy jednat o situace, kdy se neobejdete bez lékařské péče a intervence lékaře je tudíž nezbytná.

Jednat se může i o vaše preventivní umístění do karantény v souvislosti s COVID-19. Pokud si sjednáte balíček Execelent, jsou kryty i případy náhlého onemocnění nebo úrazu spojené s vaším chronickým onemocněním.

Kryta je také hospitalizace či přeprava do lékařského zařízení. Jestliže musíte být v zahraničí hospitalizováni déle než 10 dnů, pojišťovna uhradí převezení a ubytování vašeho rodinného příslušníka.

Pojištění nekryje úrazy a nemoci, které byly známé 12 měsíců před cestou – neplatí u chronických onemocnění s balíčkem Execelent.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění
LÉČEBNÉ VÝLOHY
POJISTNÉ KRYTÍBALÍČEK POJIŠTĚNÍ
REFERENCEKOMFORTEXCELENT
Léčebné výlohy2,5 milionů Kč10 milionů Kč500 milionů Kč
Asistenční službyAnoAnoAno
Doktor na telefonuNeNeAno
Repatriace a transport2,5 milionů Kč10 milionů Kč500 milionů Kč
Chronické onemocněníNeNe1 milion Kč
Stomatologické ošetření6 000 Kč11 000 Kč20 000 Kč
Zásah horské služby2,5 milionů Kč10 milionů Kč500 milionů Kč
Návštěva rodinného příslušníka – doprava2,5 milionů Kč10 milionů Kč500 milionů Kč
Návštěva rodinného příslušníka – ubytování100 €/noc; max. 10 nocí150 €/noc; max. 10 nocí200 €/noc; max. 10 nocí
Léčebné výlohy COVID-19 v oblastech, s vysokým výskytem a varováním od Ministerstva zdravotnictví nebo WHONeNe25 milionů Kč
Ubytování a strava v rámci preventivní karantény s pojené s COVID-19Ne15 000 Kč30 000 Kč
COVID-19 návrat do ČRNe15 000 Kč30 000 Kč

Úrazové pojištění

Kryje úrazy, k nimž dojde během zahraniční cesty. Konkrétně jsou kryty pouze trvalé následky spojené s úrazem či smrt následkem úrazu. Pojistné plnění je stanoveno na základě Oceňovací tabulky, přičemž trvalé následky jsou hrazeny pouze do 3 let od úrazu.

Nárok na pojistné plnění je platný, pokud součet trvalých následků dosáhne 10 %.

POJISTNÉ KRYTÍBALÍČEK POJIŠTĚNÍ
REFERENCEKOMFORTEXCELENT
Smrt úrazem  Ne250 000 Kč500 000 Kč
Trvalé následky úrazuNe500 000 Kč1 milion Kč
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Pojištění odpovědnosti

Pokud se bojíte, že na dovolené způsobíte škody třetím osobám, můžete je krýt pomocí pojištění odpovědnosti. To je dostupné pouze u balíčků Komfort a Excelent, přičemž druhá varianta nabízí vyšší pojistné limity a zároveň i krytí ušlého zisku. Pojištění se nevztahuje na případy, kdy ke škodě dojde v souvislosti s výkonem povolání.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
POJISTNÉ KRYTÍBALÍČEK POJIŠTĚNÍ
REFERENCEKOMFORTEXCELENT
Odpovědnost za újmu na zdravíNe5 milionů Kč25 milionů Kč
Odpovědnost za škodu na věciNe1,5 milionů Kč10 milionů Kč
Odpovědnost – ušlý ziskNeNe1 milion Kč

Pojištění zavazadel

Vztahuje se na zavazadla, věci osobní potřeby, obchodní vybavení a sportovní vybavení. Jejich hodnota je stanovena časovou cenou. Pojištění se vztahuje na poškození zavazadel v souvislosti s živelnou událostí, odcizením, vloupáním, dopravní nehodou či loupežným přepadením.

U případů krádeže je třeba, aby byla zavazadla uložena v uzamčené místnosti či vozidle. Pojištění se nevztahuje na věci, které jste svěřili dopravci.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění
POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL
POJISTNÉ KRYTÍBALÍČEK POJIŠTĚNÍ
REFERENCEKOMFORTEXCELENT
Zavazadla – celkový limitNe30 000 Kč60 000 Kč
Zavazadla – limit na věcNe10 000 Kč20 000 Kč
Ztráta osobních dokladů – dílčí limitNe8 000 Kč8 000 Kč
Elektronika, sportovní vybavení – dílčí limitNe10 000 Kč20 000 Kč
Obchodní vybavení – celkový limitNeNe40 000 Kč

Pojištění domácích mazlíčků

Jestliže cestujete s domácím mazlíčkem, můžete ho krýt pomocí balíčku Excelent. Konkrétně kryje výlohy na veterinární péči, dopravu domácího mazlíčka k veterináři a odpovědnost za škody a újmy způsobené vaším mazlíčkem třetím osobám.

Jednat se musí pouze o neočekávané a náhlé zdravotní problémy, které vyžadují neodkladné léčení. Pojišťovna kryje náklady na:

 • vyšetření spojená s diagnostikou,
 • pobyt na veterinární klinice,
 • léky předepsané v souvislosti s pojistnou událostí,
 • doprava domácího mazlíčka k veterináři a zpět (pomocí hromadné dopravy nebo taxi).

Tradičně se pojištění nevztahuje na úrazy a nemoci, k nimž došlo před odjezdem. To samé platí o péči, která není nezbytná či o chronických či dědičných onemocněních. Jestliže tedy víte, že je váš domácí mazlíček nemocný, budete muset vzít veškeré náklady na sebe.

Pozor si dejte také na gravidní domácí mazlíčky, u nichž pojišťovna opět náklady nehradí. Veškeré náklady jsou navíc propláceny zpětně.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění
POJIŠTĚNÍ DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ
POJISTNÉ KRYTÍBALÍČEK POJIŠTĚNÍ
REFERENCEKOMFORTEXCELENT
Výlohy na veterinární péčiNeNe20 000 Kč
Doprava domácího mazlíčka k veterinářiNeNe20 000 Kč
Odpovědnost za škody a újmu způsobené domácím mazlíčkemNeNeDo limitu pojištění odpovědnosti

Pojištění cestování letadlem

Pojištění je dostupné pouze u balíčku Excelent, přičemž zahrnuje krytí zpoždění zavazadel, u nějž lze využít limit 5 000 Kč. Kryto je také zpoždění příletu, u nějž získáte 500 Kč za každou hodinu zpoždění – zde maximální limit činní 10 000 Kč.

Za prvních 6 hodin zpoždění vám nevzniká nárok na pojistné plnění.

Dostupná doplňková připojištění

U pojišťovny AXA lze volit hned mezi několika doplňkovými připojištěními, s nimiž doladíte své cestovní pojištění k dokonalosti. Všechna si podrobně probereme níže.

Připojištění rizikových sportů

Stejně jako většina pojišťoven i AXA kryje pouze vybrané sporty, které se nesmí řadit mezi rizikové. Některé vybrané je i přesto možné připojistit, díky čemuž si můžete užít aktivní dovolenou naplno.

Jestliže máte v plánu provozovat sporty, které nejsou uvedené v žádné z kategorií, není třeba zoufat. V některých případech vám může pojišťovna povolit i připojištění i méně známých aktivit. Seznam jednotlivých kategorií si můžete pročíst zde.

Připojištění Drink povolen

Připojištění ocení cestovatelé, kteří se chtějí během dovolené trochu odreagovat. I zde je ale třeba dodržovat předem stanovený limit, a to 0,8 promile, které odpovídá přibližně čtyřem pivům. Bez obav si tak můžete dát svařák na sjezdovce nebo ochutnat drinky na pláži.

Pokud splníte stanovený limit, bude připojištění krýt léčebné výdaje za úrazy či zdravotní komplikace. Připojištění lze sjednat k jednorázovým i opakovaným cestám.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění
LÉČEBNÉ VÝLOHY PRO PŘIPOJIŠTĚNÍ DRINK POVOLEN
POJISTNÉ KRYTÍBALÍČEK POJIŠTĚNÍ
REFERENCEKOMFORTEXCELENT
Léčebné výlohy2,5 milionů Kč10 milionů Kč500 milionů Kč
Asistenční službyAnoAnoAno
Doktor na telefonuNeNeAno
Repatriace a transport2,5 milionů Kč10 milionů Kč500 milionů Kč
Chronické onemocněníNeNe1 milion Kč
Stomatologické ošetření6 000 Kč11 000 Kč20 000 Kč
Zásah horské služby2,5 milionů Kč10 milionů Kč500 milionů Kč
Návštěva rodinného příslušníka – doprava2,5 milionů Kč10 milionů Kč500 milionů Kč
Návštěva rodinného příslušníka – ubytování100 €/noc; max. 10 nocí150 €/noc; max. 10 nocí200 €/noc; max. 10 nocí
Léčebné výlohy COVID-19 v oblastech, s vysokým výskytem a varováním od Ministerstva zdravotnictví nebo WHONeNe25 milionů Kč
Ubytování a strava v rámci preventivní karantény s pojené s COVID-19Ne15 000 Kč30 000 Kč
COVID-19 návrat do ČRNe15 000 Kč30 000 Kč

Připojištění půjčení vozidla

Pokud máte v plánu pronajmout si v zahraničí automobil nebo motorku, nemělo by vám toto připojištění chybět v cestovním pojištění.

Konkrétně kryje takzvanou spoluúčast, kterou po vás může společnost požadovat v případě, že vozidlo vrátíte poškozené, a to jak vlastní chybou, tak i v rámci vandalismu.

Kromě toho se vztahuje i na případy, kdy je vozidlo odcizeno. Maximální možný limit připojištění činní 30 000 Kč.

Připojištění manuální práce

Připojištění je vhodné pro osoby, které se do zahraničí chystají vyrazit za účelem manuální práce. V takovém případě na ně čeká celá řada rizik, a to zejména po stránce léčebných výloh. Právě proto AXA připravila balíček připojištění, které zahrnuje pojištění léčebných výloh a úrazové pojištění.

Manuální prací je v tomto kontextu myšlena podnikatelská činnost nebo jiná výdělečná činnost. Připojištění lze sjednat v rámci balíčků Komfort a Excelent.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění
PŘIPOJIŠTĚNÍ MANUÁLNÍ PRÁCE
POJISTNÉ KRYTÍBALÍČEK POJIŠTĚNÍ
REFERENCEKOMFORTEXCELENT
POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH
Léčebné výlohy – celkový limitNe10 milionů Kč500 milionů Kč
Asistenční službyNeAnoAno
Doktor na telefonuNeNeAno
Repatriace a transportyNe10 milionů Kč500 milionů Kč
Chronické onemocnění – dílčí limitNeNe1 milion Kč
Stomatologická péčeNe11 000 Kč20 000 Kč
Zásah horské službyNe10 milionů Kč500 milionů Kč
Návštěva rodinného příslušníka – dopravaNe10 milionů Kč500 milionů Kč
Návštěva rodinného příslušníka – ubytováníNe150 € / noc; max. 10 nocí200 € / noc; max. 10 nocí
Léčebné výlohy COVID-19 v oblastech, s vysokým výskytem a varováním od Ministerstva zdravotnictví nebo WHONeNe25 milionů Kč
Ubytování a strava v rámci preventivní karantény s pojené s COVID-19Ne15 000 Kč30 000 Kč
COVID-19 návrat do ČRNe15 000 Kč30 000 Kč
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
Smrt úrazemNe250 000 Kč500 000 Kč
Trvalé následky úrazuNe500 000 Kč1 milion Kč

Připojištění doktor na telefonu

AXA se snaží držet krok s dobou, a proto nabízí svým klientům služby doktora na telefonu. Pokud vás tedy na dovolené překvapí nečekané zdravotní potíže a nevíte, co dělat, můžete jednoduše zavolat a poradit se s českým lékařem.

K dispozici je také možnost online konzultace nebo video vyšetření. Připojištění můžete zvolit u balíčků Reference a Komfort. U balíčku Excelent ho máte zdarma.

Připojištění storna cesty

Během cestování není výjimkou, že dojde ke zrušení cesty. Důvodem může být zrušení celé cesty, ale i zmeškání odjezdu. AXA kryje navíc i případy, kdy se musíte předčasně vrátit.

U nich vám vyplatí náklady na cestu do ČR a 700 Kč za každý nevyužitý den, a to maximálně do limitu 5 000 Kč.

Pokud dojde ke zrušení cesty, vyplatí vám pojišťovna částku do limitu uvedeného v pojistné smlouvě – jeho maximální výše činní 500 000 Kč, přičemž je třeba počítat i se spoluúčastí 20 %.

Ke zrušení cesty lze přistoupit pouze ze závažných důvodů jako je úmrtí v rodině, úmrtí osoby, s níž cestujete, hospitalizace, úraz, nemoc nebo škody na majetku přesahující hranici 200 000 Kč.

V takovém případě pojištění kryje náklady spojené se storno poplatky u cestovních kanceláří či dopravců. U zmeškání odjezdu je vyplacena částka odpovídající výši sjednaného limitu v pojistné smlouvě.

Součástí je opět spoluúčast ve výši 20 %. Pojištění je možné uzavřít teprve v den, kdy jste zájezd koupili, a to minimálně 15 dní před odjezdem.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění
PŘIPOJIŠTĚNÍ STORNA CESTY
POJISTNÉ KRYTÍBALÍČEK POJIŠTĚNÍ
REFERENCEKOMFORTEXCELENT
Zrušení cestyDo výše limitu uvedeného na pojistné smlouvě, maximálně do výše 500 000 Kč, spoluúčast 20 %
Zmeškání odjezduNáklady na náhradní dopravu do výše limitu uvedeného v pojistné smlouvě, spoluúčast 20 %
Předčasná návratNáklady na cestu do ČR a 700 Kč za každý nevyužitý den, max. do limitu 5 000 Kč

Asistenční služby

AXA nabízí hned několik balíčků asistenčních služeb, které lze využívat. Kromě základních asistencí, s nimiž budete moci nahlásit pojistné události, můžete využít i doktora na telefonu, osobního asistenta, právní ochranu či autoasistenci na cestách.

Dostupnost jednotlivých asistencí se liší v rámci sjednaných balíčků. Některé je možné sjednat i jako připojištění.

Osobní asistent

Pojišťovna vám v případě vašeho zájmu může poskytnout nadstandardní služby, které zahrnují například dohledání kulturního programu v dané lokalitě nebo zajištění rezervací a vstupenek. Pomoci vám může také s dohledáním kontaktů na tlumočníky či průvodce.

Pojišťovna však nehradí žádné náklady spojené s čerpáním daných služeb – vstupenky či rezervace hradíte tedy vy. Osobní asistent je dostupný pouze u balíčku Excelent.

Pojištění právní ochrany

V rámci asistenčních služeb je možné využít i právní ochranu, která má celou řadu podob. Jednat se může o základní poradenství, ale i zastoupení během jednání s úřady či protistranou. Konkrétně můžete pojištění využít pro případ sporu:

 • náhradu újmy,
 • přestupkovém či trestním řízení,
 • s cestovní kanceláří,
 • s leteckým dopravce.

V případě pojistné události vám pojišťovna uhradí nezbytné a účelně vynaložené náklady spojené s právní ochranou, náklady na soudní poplatky či náklady spojené s cestou k soudu.

Pojištění není možné využít u sporů, jejichž hodnota nepřesáhne hranici 3 000 Kč. Pojištění právní ochrany je dostupné pouze u balíčků Komfort a Excelent.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Připojištění auto asistence na cestách

Asistence je dostupná pro všechny klienty pojišťovny, kteří vyráží na dovolenou vlastním automobilem. Podmínkou je, že vozidlo nesmí být starší 15 let.

V rámci asistenčních služeb můžete počítat s odtahem a opravou či službami, které vás nenechají ve štychu, když se automobil porouchá nebo dojde k nehodě.

Připojištění asistence je dostupné jak na území České republiky, tak i v zahraničí. Bohužel se nevztahuje na náhradní díly ani náklady na opravy v autoservisu. Auto asistenci lze sjednat k jakémukoliv balíčku.

PŘIPOJIŠTĚNÍ AUTOASISTENCE
POJISTNÉ KRYTÍÚZEMNÍ PLATNOST
ČRZAHRANIČÍ
Oprava vozidla na místěpříjezd asistenční služby + 1 hodina prácepříjezd asistenční služby + 1 hodina práce
nebo
Odtah do nejbližšího servisuAnoAno
Parkovné3 dny3 dny
Náhradní ubytování v hotelu1 noc – 2 000 Kč/os/noc2 noci – 80 €/os/noc
Náhradní doprava do cíle cesty nebo domů (autobus nebo vlak)AnoAno
Náhradní doprava do cíle cesty nebo domů náhradním vozidlem (včetně přistavení a odstavení)1 den (přistavení a odstavení náhradního vozidla 1 000 Kč)2 dny (přistavení a odstavení náhradního vozidla 100 €)
Repatriace neopraveného vozidla do ČRNe55 000 Kč
Sešrotování vozidlaNe500 €
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Výluky z cestovního pojištění

V rámci pojištění je třeba věnovat pozornost nejen obecným výlukám, ale i výlukám u jednotlivých krytí a připojištění. Všechny si můžete projít v obchodních podmínkách a své pojistné smlouvě. Mezi hlavní společné výluky cestovního pojištění od AXA patří:

 • újma, ke které došlo před odjezdem,
 • pokud došlo k újmě úmyslně,
 • k újmě došlo v souvislosti se sebevraždou,
 • újma je spojená s pácháním výtržnictví nebo pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek,
 • k újmě došlo v souvislosti s psychickými poruchami či duševními onemocněními,
 • k újmě došlo při provozování sportů, které nejsou uvedeny v kategorii běžných sportů,
 • k újmě došlo na místech s extrémními klimatickými či přírodními podmínkami (poušť, jeskyně, prales atd.),
 • k újmě došlo řízením vozidla bez řidičského oprávnění.

Mobilní aplikace

U AXA můžete využít jednoduchou mobilní aplikaci, v níž si jednoduše zobrazíte potřebné informace a pojistnou smlouvu. Aplikace obsahuje také odkazy na nahlášení škody či asistenční služby. V porovnání s ostatními pojišťovnami jsou však funkce mobilní aplikace značně omezené.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Klientský portál

V současnosti AXA nenabízí žádný klientský portál. Dostupné je pouze online nahlášení škody přímo na webu pojišťovny.

Uživatelská podpora

Uživatelskou podporu můžete kontaktovat na infolince nebo skrze asistenční služby, jež jsou dostupné nonstop. Využít lze i e-mail nebo online chat přímo na webu pojišťovny. Výjimečně je možné zasílat dokumenty poštou na adresu pojišťovny.

KONTAKTY
Infolinka (po–⁠pá, 08:00–⁠17:00)+420 272 099 990
Asistenční služby+420 272 099 911
E-mailzakaznickalinka@axa-assistance.cz
AdresaAXA ASSISTANCE CZ, s.r.o. Office Park Nová Karolina 28. října 3348/65 702 00 Ostrava Česká republika

O pojišťovně AXA v kostce

Pojišťovna AXA byla významným hráčem na českém pojišťovacím trhu, na němž působila již od roku 1995. V roce 2012 však přeprodala své pobočky pojišťovně Uniqua, čímž se z České republiky částečně stáhla. Prozatím tak u nás působí pouze divize cestovního pojištění Axa Assistance, která je součástí celosvětové francouzské skupiny AXA založené v Paříži roku 1985.

AXA se specializuje na různé druhy pojištění, včetně životního, majetkového, cestovního a zdravotního pojištění. Skupina přitom působí ve více než 60 zemích světa s více než 105 miliony klientů, což ji řadí mezi největší pojišťovací skupiny na světě.

Autor recenze

Diskuze

Napište své zkušenosti s pojištěním od AXA a zapojte se do diskuse. Pomůžete tak ostatním návštěvníkům při výběru půjčky.

AXA cestovní pojištění diskuse

 • Bojíte se, že u cestovního pojištění od AXA narazíte?
 • Sdílejte své zkušenosti s cestovním pojištěním od AXA.
 • Potřebujete se naopak na něco zeptat? Neváhejte a zeptejte se.
 • Vyvarujte se prosím vulgárním výrazům, diskutujte kultivovaně.

Kontakt

AXA pojišťovna a. s.
Lazarská 13/8
Praha 2
120 00

Telefon: +420 292 292 292
E-mail: info@axa.cz
WWW: axa.cz