Allianz - cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění
 • Tři balíčky připojištění
 • Kryje i případy teroristických činů
 • Neomezený limit u léčebných výloh
 • Jednoduché vyřízení online z pohodlí domova
Výše pojištění 50 - 200 mil. Kč
Připojištění ano
Vyřízení online
Hodnocení
Kalkulačka cestovního pojištění se slevou až 50 %

Ušetřete až 50 % z běžné ceny pojištění za pouhé 2 minuty! Vyzkoušejte naši nezávaznou on-line kalkulačku!

Spočítat cestovní pojištění

Naposledy aktualizováno: Duben 2024 | Autor: Nikola Engelmann

Základní informace

Allianz nabízí komplexní cestovní pojištění Allianz Travel, které se hodí pro krátkodobé i dlouhodobé cestování. Největší výhodou jsou neomezené pojištěné limity u léčebných výloh a krytí nemocí a úrazů spojených s teroristickými činy.

Klienti přitom mohou vybírat ze tří balíčků a široké nabídky asistenčních služeb. Oproti konkurenci však nenabízí speciální připojištění. Minusem je také vyšší cena pojištění.

Limit pojistného plnění neomezeno
Asistenční služba ano
Pojištění odpovědnosti ano
Úrazové zavazadel ano
Trvalé následky úrazu: ano
Připojištění rizikových sportů: ano
Připojištění stornovacích poplatků ano
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Výhody a nevýhody pojištění

 • Tři balíčky připojištění
 • Kryje i případy teroristických činů
 • Široká nabídka asistenčních služeb
 • Neomezený limit u léčebných výloh
 • Téměř žádná speciální připojištění
 • Vyšší cena pojištění

Dostupné varianty cestovního pojištění

Allianz nabízí hned několik variant cestovního pojištění, z nichž si vybere každý cestovatel. V první řadě se pojištění dělí na:

 • Krátkodobou cestu – Platí pouze pro jednu cestu, která může trvat maximálně 90 dní.
 • Půlroční pojištění pro opakované výjezdy – Pojištění trvá po dobu 180 dnů, přičemž je možné vycestovat vícekrát, a ne pouze jednou.
 • Roční pojištění na opakované výjezdy – Funguje stejně jako půlroční pojištění. Jediným rozdílem je doba trvání, která je 365 dní (u přestupného dne se jedná o 366 dní).

Všechny varianty je možné sjednat se spoluúčastí nebo bez. Volit přitom můžete i ze tří balíčků pojištění, které se od sebe liší svým krytím i pojistnými limity. Konkrétně se jedná o balíčky:

 • KOMFORT – Nabízí základní krytí s pojistným limitem 2 miliony Kč u léčebných výloh a 1 milionem u pojištění odpovědnosti.
 • EXTRA – Oproti předchozímu balíčku nabízí neomezený limit u léčebných výloh, pojištění následků úrazů, pojištění smrti úrazem a denní odškodné při hospitalizaci.
 • MAX – Nabízí všechny zmíněné výhody. Stejně jako Extra má ve výbavě neomezený pojistný limit u léčebných výloh a 20 milionů Kč u pojištění odpovědnosti. Sjednat lze i pojištění rizikových sportů.
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění
POJISTNÉ KRYTÍBALÍČKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ
KOMFORTEXTRAMAX
Pojištění léčebných výloh2 miliony KčNeomezeněNeomezeně
Asistenční služby 24hAnoAnoAno
Pojištění odpovědnosti1 milion Kč5 milionů Kč20 milionů Kč
Pojištění zavazadel25 000 Kč50 000 Kč100 000 Kč
Pojištění následků úrazuNe400 000 Kč500 000 Kč
Pojištění smrti úrazemNe400 000 Kč500 000 Kč
Denní odškodné při hospitalizaciNe300 Kč/den, max. 10 dnů300 Kč/den, max. 10 dnů
Právní pomoc v zahraničí80 000 Kč80 000 Kč80 000 Kč
Pojištění rizikových sportůNeNeLze sjednat
Pojištění stornovacích poplatkůLze sjednatLze sjednatLze sjednat

Dostupné druhy cestovního pojištění

Cestovní pojištění se skládá hned z několika krytí, jež vás ochrání nejen během nemoci či úrazu. Balíčky obsahují pojištění odpovědnosti, právní pomoc v zahraničí či pojištění zavazadel.

U balíčků Extra a Max je navíc dostupné pojištění následků úrazu, smrt úrazem a denní odškodné při hospitalizaci.

Pojištění léčebných výloh

Podstatnou část cestovního pojištění tvoří léčebné výlohy, z nichž pojišťovna hradí léky a léčebný materiál, ambulantní ošetření, hospitalizaci i zásah záchranných sborů. Součástí je také případná repatriace do ČR či výlohy na ubytování a dopravu vám blízké osoby při vaší dlouhodobé hospitalizaci.

Allianz nabízí jedny z největších pojistných limitů v rámci stomatologického ošetření, a to ve výši 25 000 Kč. Maximální pojistný limit činní 20 milionů Kč, pokud dojde ke zranění v souvislosti s teroristickým činem je limit u léčebných výloh omezen na 1,5 milionu Kč a u repatriace též na 1,5 milionu Kč.

Podobně jako u jiných pojišťoven pojištění nehradí nemoci a úrazy spojené s chronickým onemocněním či zdravotním stavem, jež byl znám již před vycestováním.

Pojištění odpovědnosti

Funguje jako běžné pojištění odpovědnosti, které však kryje škody pouze v rámci cesty. Konkrétně se vztahuje na škody na majetku, zdraví, finanční újmu či právní náklady spojené s vyjednáváním o náhradě škody.

Ke škodám přitom může dojít během:

 • běžné občanské činnosti,
 • provozování turistické či rekreační činnosti,
 • provozování běžných zimních či letních sportů,
 • používání malých plavidel,
 • cestování s vaším domácím mazlíčkem, s nímž cestujete a je pojištěný.

Pojištění se nevztahuje na předměty a vybavení, které jste si během cesty vypůjčili nebo pronajali.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Pojištění zavazadel

Kryje škody, k nimiž dojde na zavazadlech v souvislosti s krádeží, vloupáním, loupeží, zraněním, živelnou událostí, ztrátou během přepravy či poškození obchodního vybavení a elektroniky.

Ke krádeži či vloupání může dojít v ubytovacím zařízení, úschovně, kolárně, lyžárně nebo v uzavřeném vozidle a střešním boxu.

Součástí krytí je i vyplacení účelně vynaložených nákladů na koupi nezbytně potřebných věcí, pokud se předání zavazadel zpozdí o více než 7 hodin. Požadovat lze úhradu nákladů na pronájem náhradního sportovního vybavení.

Jestliže se vám nepodaří doložit doklady o koupi, proplatí vám pojišťovna pouze 30 % nákladů.

Pojištění následků úrazu a pojištění smrti úrazem

Kryje případy trvalých následků po úrazu či smrt úrazem. Jednat se může i o nemoci, k nimž dojde následkem úrazu – patří sem například onemocnění tetanem či vzteklinou. Trvalé následky jsou vypláceny už od 1 % tělesného poškození.

Bohužel se pojištění nevztahuje na vyhřeznutí ploténky a jiné onemocnění páteře, pokud nemá za následek poškození míchy či zlomeninu obratle. Součástí je i denní odškodné v předem sjednané výši během hospitalizace.

Dostupná doplňková připojištění

Allianz se snaží prostřednictvím svých balíčku nabízet kompletní cestovní pojištění, což se odráží i na nabídce doplňkového připojištění, které je v porovnání s konkurencí omezené.

Nenajdete zde tedy žádná speciální připojištění kromě pojištění předčasného nebo opožděného návratu z cesty, pojištění storno poplatků a pojištění rizikových sportů.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Pojištění předčasného nebo opožděného návratu z cesty

U něj jsou dostupné zvýšené náklady na předčasný návrat z pobytu v zahraničí, pokud dojde k úmrtí blízké osoby, akutního onemocnění či při značné škodě na vašem majetku.

Kryje také případy únosů dopravního prostředku, nesmí se ale jednat o teroristický čin.

Pokud dojde k opoždění návratu či prodloužení pobytu pojišťovna uhradí náklady na ubytování či dopravu. Pojištění není platné pouze u balíčků s územní platností pouze v ČR nebo u návratů 24 hodin před plánovaným odjezdem.

Pojištění stornovacích poplatků

Pokrývá storno poplatky spojené se zrušením nebo přeložením cesty, které vám cestovní kancelář zaúčtuje.

Podmínkou je, že k odložení či zrušení dojde v důsledku vážných událostí, jako je nemoc, úraz, onemocnění vám blízké osoby, úmrtí klienta nebo osoby blízké, uzavření v karanténě či živelné události v místě bydliště.

Při sjednání Storno Plus je pojistná událost uznána, i když propadnete ze závěrečné zkoušky, dojde k teroristickému útoku, objeví se politické nepokoje v cílové destinaci, nezískáte vízum nebo při zrušení veřejné dopravy. Pojištění lze sjednat ke všem balíčkům.

Pojištění rizikových sportů

Součástí pojištění může být i pojištění rizikových sportů, které lze sjednat pouze k balíčku MAX. Pojištění následně kryje vybrané rizikové sporty, jejich seznam je uveden v obchodních podmínkách i pojišťovací smlouvě.

Dopředu je nutné se si s pojišťovnou ujasnit, zda je daný sport krytý a jestli s ním nejsou spojeny určité podmínky.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Asistenční služby

Allianz nabízí širokou nabídku asistenčních služeb, které se dělí i na další balíčky technické asistence k vozidlu, cykloasistence a domácí asistence. Základní služby jsou dostupné nonstop 24 hodin u všech balíčků.

Počítat můžete nejen s informačním servisem, ale i asistencí v případě úrazu či onemocnění, kdy za vás operátor dohledá zdravotnické zařízení, objedná vás nebo vám zajistí tlumočníka.

Propojit vás může i s odborným lékařem v ČR, který bude dohlížet na průběh vaší hospitalizace. V případě potřeby vám zajistí transport do potřebného zdravotního zařízení nebo repatriaci do ČR.

Zprostředkovat vám může i opatrovníka neboli blízkou osobu, která se o vás v zahraničí postará – pojišťovna přitom uhradí náklady na jeho dopravu i ubytování.

Součástí je také právní pomoc v zahraničí, která vás zastoupí v jednání o trestním, přestupkovém nebo občanskoprávním řízení.

Klienti mohou využít i Dr. Chat, který slouží jako rádce v případě lehkých zdravotních obtíží. Jedná se však pouze o obecné rady, ne propojení se skutečným lékařem.

Technická asistence k vozidlu

Jedná se o doplňkové asistenční připojištění, které lze sjednat ke všem balíčkům cestovního pojištění. Krytí se vztahuje na náhlou poruchu či odcizení vozidla.

Pojišťovna vám zaplatí různé služby, které zprostředkuje její smluvní partner v dané destinaci.

Kryta je oprava vozidla na místě události, odtah do servisu a náklady na odvoz řidiče a posádky vozidla vlakem, autobusem nebo taxíkem do místa vzdáleného maximálně 25 km.

U odtahu neprovozuschopného vozidla nebo jeho odcizení má klient nárok na náhradní dopravu vlakem či pronájem náhradního osobního automobilu.

Ta je dostupná, pokud není možné vozidlo opravit do 8 hodin. Jestliže je odcizeno vozidlo, je náhradní vozidlo dostupné po dobu 5 dnů při délce pobytu 10 dnů a u pobytu 31 dnů je vozidlo dostupné 11 dnů.

Pokud není možné vozidlo opravit do 3 dnů, zajistí pojišťovna jeho odtah do ČR. Všechny náklady a opravy musí být vždy předem konzultovány s asistenční službou, v opačném případě nebudou proplaceny.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Cykloasistence

Pokud chcete vyrazit na dovolenou na kole vyplatí se vám připojistit i cykloasistenci. Ta je platná na území ČR a v jejím příhraničí (50 km od hranic). Kryje případy, kdy je kolo nepojízdné v důsledku poruchy, nehody nebo dojde k jeho odcizení.

U elektrokola je možné asistenci vyžádat po vybití baterie. Pojišťovna vám zjistí opravu drobného defektu s prací do 30 minut, odvoz kola do vzdálenosti 50 km či vypůjčení nového kola maximálně po dobu 4 dnů – poslední možnost neplatí u vypůjčených kol a elektrokol.

Domácí asistence

Asistenční služby se vztahují na vaši domácnost, kterou během cestování nemáte zcela pod kontrolou. Pojišťovna vám dokáže pomoci s různými stavy nouze, jako jsou například havárie.

Krytí platí také v případě zabouchnutí nebo ztrátě klíčů či nečekanému výskytu hlodavců či hmyzu.

Klienti mají konkrétně nárok na jedno bezplatné využití asistenčních služeb, které zorganizují zásah do předem stanoveného pojistného limitu.

Výluky z cestovního pojištění

Jako každá pojišťovna i Allianz disponuje různými výlukami z pojištění, s nimiž je třeba dopředu počítat.

Seznámit byste se však měli nejen s obecnými výlukami, ale i podmínkami u jednotlivých pojištění a připojištění, která disponují vlastními výlukami.

Mezi ty obecné patří:

 • škody způsobené povstáním, válečnou událostí nebo vzpourou,
 • terorismus (naplatí pro léčebné výlohy a asistenční služby),
 • kybernetická rizika,
 • zásah státní moci nebo veřejné správy,
 • důsledky epidemie nebo pandemie (kryje však události spojené s covid-19),
 • události způsobené vámi úmyslně nebo pod vlivem omamných látek,
 • sebevražedné pokusy a sebevražda,
 • události vzniklé kvůli nedodržení bezpečnostních opatření a nařízení,
 • provozování profesionálního sportu.
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat cestovní pojištění

Mobilní aplikace

Allianz se snaží držet moderních trendů, a proto nabízí i kvalitní mobilní aplikaci Moje Allianz. Dostupná je v App Store a Google Play.

Po stažení a přihlášení získáte přístup ke svým pojistným smlouvám i asistenčním službám. Zároveň si můžete mnohem jednodušeji sjednat nové pojistné produkty.

Klientský portál

Allianz nabízí vlastní klientskou zónu s názvem Moje Allianz, v níž lze jednoduše spravovat nejen cestovní pojištění, ale i další pojistné smlouvy. Přihlásit se můžete jednoduše přes web Allianz.

Ihned poté získáte přístup ke sjednaným produktům, které můžete upravovat nebo kontrolovat uhrazené platby. Kromě toho zde lze sjednat i nové produkty.

Uživatelská podpora

Allianz můžete kontaktovat pouze telefonicky nebo poštou. Dostupný je také speciální online formulář, kam lze nahrát i potřebné dokumenty k provedení vám zadaného úkonu.

KONTAKTY
Infolinka (po–⁠čt, 8:00–⁠18:00, pá 9:00–⁠17:00)+420 241 170 000
Asistenční služby+420 241 170 000
E-mailNe
AdresaKe Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

O pojišťovně Allianz v kostce

Allianz byla založena již v roce 1890 v Mnichově. Postupem času se z regionální pojišťovny proměnila ve světového pojišťovacího giganta. Díky tomu působí na téměř každém kontinentu, přičemž má pobočky ve střední a východní Evropě, Asii, Tichomoří, Americe a Africe.

V České republice nabízí širokou nabídku pojišťovacích produktů od životního pojištění až po autopojištění. V současnosti disponuje po celém světě více než 122 miliony zákazníků.

Autor recenze

Diskuze

Napište své zkušenosti s pojištěním od Allianz a zapojte se do diskuse. Pomůžete tak ostatním návštěvníkům při výběru půjčky.

Allianz cestovní pojištění diskuse

 • Bojíte se, že u cestovního pojištění od Allianz narazíte?
 • Sdílejte své zkušenosti s cestovním pojištěním od Allianz.
 • Potřebujete se naopak na něco zeptat? Neváhejte a zeptejte se.
 • Vyvarujte se prosím vulgárním výrazům, diskutujte kultivovaně.

Kontakt

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
Praha 8
186 00

Telefon: +420 241 170 000
E-mail: info@allianz.cz
WWW: allianz.cz