Centrální registr úvěrů

Centrální registr úvěrů můžeme najít také pod zkratkou CRÚ. Jednotlivé banky a nebankovní společnosti (nejenom tuzemské ale i zahraniční, které působí na území ČR) si v nich mohou předávat informace o úvěrovém zatížení klientů. Díky CRÚ tak mohou banky lépe posuzovat bonitu (úvěruschopnost) klienta. Základním účelem existence CRÚ je snížení úvěrového rizika klienta (tedy rizika, že klient nebude splácet svou půjčku řádně a včas).

V tomto registru jsou vedeni dlužníci z řad fyzických i právnických osob. Banky, které byly do registru zapojeny, jsou povinny provádět měsíční aktualizace databáze CRÚ. To, že banky nepůjčí peníze někomu, kdo by nebyl schopen půjčku splácet, je výhodné nejenom pro banku, ale také pro klienta. Ten by se tak mohl ocitnout v dluhové pasti, ze které není jednoduché se dostat.

Do registru jsou u klientů zaznamenávány jednotlivé čerpané úvěry, včetně těch kontokorentních, debety na běžných účtech nad stanovený limit (v současnosti tedy nad 2 000 Kč), nečerpané úvěrové rámce a přísliby, vydané záruky, úvěrové ekvivalenty vybraných podrozvahových pohledávek.