Bankrot

Bankrot (někdy označován též jako úpadek) se týká fyzických i právnických osob. To znamená, že bankrot může vyhlásit jak běžná osoba, v takovém případě jej označujeme jako osobní bankrot, tak také společnost. Jedná se o situaci, kdy už daný subjekt (osoba, firma) není schopná hradit své závazky, a to dlouhodobě. Ačkoli zní slovo „bankrot“ velmi strašidelně, považujeme jej jako způsob, jak dlužníkovi pomoci z dluhové spirály a vyřešit jeho složitou finanční situaci.

Jak se vyhlašuje bankrot? Musí o něm rozhodnout soud. Avšak postižená osoba již ví předem, že mu hrozí bankrot a někdy je pro ni bezpečnější vyhlásit bankrot dříve, než se k tomu dopracují potřebné instituce. V takovém případě může bankrot iniciovat. Navštíví právníka nebo notáře, který podá návrh na soud. Aby byl bankrot vyhlášen, musí být splněny následující podmínky:

  • Osoba musí dlužit více, než je schopna hradit ze svých pravidelných příjmů.
  • Během pěti let je osoba schopna splatit alespoň 30 % dluhů.

Osobní bankrot bychom tedy nutně nemuseli vnímat pouze negativně. Jedná se o cestu ven z dluhů. Jedná se ale o institut, když už to prostě jinak nejde. Stanovena je nezabavitelná částka, která dlužníkovi zůstane po uhrazení závazků.

Existují dvě formy bankrotu:

  • Předlužení – tato situace je možná pouze u právnických osob a podnikatelů. O předlužení mluvíme v okamžiku, kdy tyto subjekty dluží více, než je hodnota jejich majetku. A to většímu množství věřitelů.
  • Platební neschopnost (insolvence) – dlužník není schopen dlouhodobě (po dobu delší, než 3 měsíce) splácet své závazky (obvykle jsou minimálně 30 dní po splatnosti) dvěma a více věřitelům.