Milostivé léto 2023 – jak se zbavit dluhů na daních a sociálním pojištění 

Milostivé léto 2023 – jak se zbavit dluhů na daních a sociálním pojištění 
 • Milostivé léto 2023 se vztahuje převážně na dluhy na daních a sociálním pojištění.
 • O odpuštění lze požádat od 1. července do 30. listopadu 2023.
 • Dlužníci mohou požádat o odpuštění takzvaného příslušenství daně a nedoplatků.
 • Nedoplatky do 200 Kč zaniknou automaticky.

I v roce 2023 se vláda rozhodla pomoci dlužníkům a připravila pro ně takzvané „Milostivé léto“. Lidé se tak mohou zbavit některých svých závazků mnohem rychleji, aniž by museli splácet veškeré penále a sankce.

Milostivé léto bude v letošním roce dostupné pro dluhy spojené se sociálním pojištěním a daněmi. Odpuštění nadbytečných dluhů bude dostupné i u dalších pohledávek spojených se státem či územní samosprávou.

Co je to Milostivé léto?

Milostivé léto je speciální akcí Ministerstva financí, které má za úkol pomoci dlužníkům zbavit se snáze svých dluhů. Ty musí být spojené se státní správou či územními celky. V roce 2023 se však vztahuje zejména na dluhy na daních či sociální pojištění.

Celá akce probíhá od 1. června do 30. listopadu 2023.  O odpuštění mohou požádat všechny fyzické osoby, a to jak ty podnikající, tak i nepodnikající.

V pořadí se jedná již o třetí Milostivé léto – dvě proběhla v roce 2022 a zaměřovala se na dluhy v exekučním řízení.  Požádat lze o odpuštění daně a mimořádný zánik nedoplatků na dani a příslušenství. U sociálního pojištění lze požádat o odpuštění nedoplatků. Pro odpuštění je ale nutné uhradit původní dluh neboli takzvanou jistinu.

Na jaké dluhy se vztahuje?

Milostivé léto se v roce 2023 zaměřuje na dluhy, jež mají dlužníci u Finanční či Celní správy ČR, Ministerstva financí, Vězeňské služby či soudů. Mezi hlavní pohledávky se však řadí dluhy na daních a sociální pojištění.

Akci je přitom možné uplatnit pouze u příslušenství dluhů a nedoplatků vzniklých do 30. září 2022. Zároveň se nesmí jednat o dluhy vymáhané prostřednictvím exekučního řízení.

 Milostivé léto II 2022Milostivé léto 2023
Trvání01.09.2022 – 30.11.202201.07.2023 – 30.11.2023
Typ dluhuExekuční řízení vedené pro dluh u veřejnoprávního subjektu + vybraní soukromí poskytovateléDluhy na daních a sociálním pojištění (dluhy u Ministerstva financí, Finanční a Celní správy, soudů a Vězeňské služby)
Splátka jistinyAnoAno
Dluhy v exekučním řízeníAnoNe

Jak požádat o odpuštění u dluhů na daních?

Pokud se rozhodnete požádat o odpuštění u dluhů na dani, měli byste si v první řadě ověřit jejich výši. To lze provést prostřednictvím portálu MOJE daně, u nějž by měla být tato funkce zpuštěna v průběhu léta. O vyúčtování nedoplatků můžete požádat i u instituce, které dlužíte.

Následně můžete vyplnit žádost – její forma se liší v závislosti na tom, zda chcete dluh splatit jednorázově nebo ve splátkách.

Oficiálně neexistuje žádný formulář, který by bylo možné vyplnit. Online tak můžete dohledat předem připravené vzory nebo si vytvořit vlastní, kde uvedete údaje o své osobě, informace o instituci, které dlužíte, upřesnění konkrétního dluhu a vznesení žádosti – odpuštění nedoplatků nebo příslušenství.

Za příslušenství daně jsou považovány:

 • úroky z prodlení,
 • penále,
 • úroky z posečkané částky,
 • pokuty za opožděné uhrazení daně,
 • náklady na exekuční řízení.

Po podání žádosti je nutné splatit jistinu dluhu, a to maximálně do 30. listopadu – platbu je však nutné provést až po dni podání žádosti. U částek nad 5 000 Kč se můžete rozhodnout pro jejich uhrazení formou splátek.

Částka je následně rozložena do čtyř splátek, kdy první splátka je uhrazena do 30. listopadu 2023. Ostatní splátky mají splatnost do:

 • 1. dubna 2024
 • 31. července 2024
 • 2. prosince 2024

Pro naplnění podmínek je nutné splátky platit řádně a včas, pokud se opozdíte, automaticky zanikne vaše právo na odpuštění. Dokončení odpuštění si můžete zkontrolovat opět v portálu MOJE daně.

Jak požádat o odpuštění u dluhů na sociálním pojištění?

U sociálního pojištění lze postupovat stejně jako u daní – i v tomto případě lze požádat o rozložení dlužné částky nad 5 000 Kč do více splátek. Počet splátek se liší podle výše zbývajícího dluhu, přičemž první splátka musí být uhrazena do 31. prosince 2023.

Ostatní splátky jsou hrazeny každý další kalendářní měsíc. Výši nedoplatků si můžete ověřit přímo u Správy sociálního zabezpečení, která vám na požádání vytvoří přehledné vyúčtování. U sociálního pojištění můžete požádat o odpuštění:

 • penále z dlužného pojištění,
 • částky exekučních nákladů,
 • penále evidovaného příslušnou okresní správou.
 Sociální pojištěníDaně
Výše dluhu (Kč)Pod 5 000Od 5 000 do 50 000Nad 50 000Pod 5 000Nad 5 000 do 50 000Nad 50 000
Splatnost první splátkyNelze31.12.202331.12.2023Nelze30.11.202330.11.2023
Splatnost další splátky31.01.202331.01.202301.04.202301.04.2023
Maximální počet splátek126044

Malé dluhy zaniknou automaticky

Novela zákona spojená s Milostivým létem povede k tomu, že malé dluhy automaticky zaniknou. Jednat se bude o nedoplatky daně z nemovitých věcí do výše 30 Kč. K odpuštění dojde i u ostatních nedoplatků a příslušenství do 200 Kč.

Zaniknutí není možné u nedoplatků, jejichž součet činní 1 000 Kč u jednoho správce daně. Malý dluh může zaniknout jak u fyzických, tak i právnických osob.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *