Jak vysoký může být poplatek za pozdní splácení?

Jak vysoký může být poplatek za pozdní splácení?

Vzali jste si půjčku a nestíháte ji splácet? V takovém případě bohužel nejste první ani poslední. Taková situace potká až nepříjemné množství lidí, což je vidět také na zadluženosti v České republice, potažmo množství exekucí.

Toto číslo je stále poměrně vysoké, ačkoliv informovanost mezi veřejností, jak se do dluhů nedostat, se už pomalu zlepšuje. Pokud jste se však právě ocitli v situaci, kdy nestíháte se splátkami, je rozhodně potřeba tuto situaci aktivně řešit.

Musíte počítat každopádně s tím, že finanční instituce, u které máte sjednánu půjčku, vás může postihnout sankcemi za pozdní splácení. V našem článku se proto podíváme na to, co vám v tomto ohledu reálně hrozí a jaká je výše těchto sankcí.

Jak vás úvěrová společnost může potrestat za nesplácení?

Nejprve se zaměříme na to, jaký typ sankcí vám vlastně hrozí. Úvěrové společnosti se totiž řídí určitými pravidly pro stanovení sankcí, kterými „potrestají“ opožděnou splátku. V případě běžných spotřebitelských úvěrů nebo také hypoték, se typicky jedná o:

  • Smluvní úrok z prodlení a smluvní pokuta (poplatek za prodlení)
  • Zákonný úrok z prodlení

Nyní si jednotlivé termíny blíže popíšeme, abyste měli představu, v kterých situacích se vás budou týkat a co to pro vás v konečném důsledku znamená. V našem článku se zaměřujeme zejména na prodlení splátek, které souvisí s opožděným splácením půjčky, ať už se jedná o běžnou spotřebitelskou půjčku nebo hypotéku.

Podle čeho se řídí úroky

V prvních 90 dnech prodlení se vše řídí dle smlouvy

V těchto situacích je rozhodující, jak dlouho po splatnosti se nacházíte. Pokud se jedná o prvních 90 dní, tak se vše řeší přes smluvní úrok z prodlení a smluvní pokutu. To znamená, že vám naskáčou navíc nějaké úroky z prodlení, stejně tak budete možná muset zaplatit smluvní pokutu, a to v závislosti na tom, co konkrétně je napsáno ve vaší smlouvě o úvěru, kterou jste uzavřeli s úvěrovou společností.

Myslete na to, že výše úroků nebo pokuty tady není nikterak omezena, to znamená může to být cokoliv, co máte ve smlouvě. Pokud by se vám zdály úroky či pokuta nepřiměřená, měli jste na to samozřejmě myslet při podpisu takové smlouvy. Zde vás bohužel může vysvobodit už jen soudní řízení. Pokud by se tedy situace dostala až k soudu, bude se řešit, zda je výše úroků nebo pokuty přiměřená.

Ve stručnosti soud bude posuzovat, zda výše úroků nebo pokuty nedosáhla takzvané nemravné výše. Zda však soud rozhodne ve váš prospěch nebo nikoliv, to samozřejmě nelze dopředu předjímat.

Po 90 dnech se počítá zákonný úrok z prodlení a smluvní sankce jsou zastropovány

Jakmile se dostanete do situace, že uplyne prvních 90 dní v prodlení, stanoví se výše sankce dle zákonných pravidel. Když tedy uplyne lhůta prvních 90 dní, tedy pokud je už prodlení delší, než je tato lhůta, tehdy přichází na řadu zákonný úrok z prodlení.

Zde se výpočet sankce stanovuje prostřednictvím přesného výpočtu, a to na základě novely zákona o spotřebitelském úvěru 186/2020 Sb. Ve stručnosti je pro vás důležité, že výše této sankce za nesplácení musí být nižší nebo stejně vysoká než stanoví zákon o spotřebitelském úvěru.

Zároveň je potřeba říci, že zákonné sankce se v tomto období mohou prolínat také se sankcemi smluvními. Důležité je, aby nebyla překročena zákonem stanovená výše těchto sankcí. Vlastní složení sankcí v období po 90 dnech prodlení může být u půjček a hypoték následující:

  • Zákonný úrok z prodlení ve výši 8 % + 2T repo sazba
  • Smluvní úrok z prodlení a smluvní pokuta zastropovaná výší zákonného úroku

Výše zákonného úroku je tedy jasně dána zákonem. 2T repo pak znamená tzv. dvoutýdenní repo sazba p. a. Z toho také vyplývá, že v případě smluvního úroku z prodlení v tomto období může tento úrok dosahovat výše maximálně 8 % + 2T repo sazba, stejně jako zákonný úrok z prodlení. U smluvní pokuty je to potom maximálně 0,1 % za den, což znamená 36,5 % p. a. z pohledu celého roku.

Pozor na prodej půjčky inkasní agentuře

Nesplácet se tedy opravdu nevyplácí. Nevyplácí se ani zbytečně opožďovat se splátkami. Těch důvodů je celá řada, kromě toho, že na tom samozřejmě tratíte finančně, tak se můžete dostat také do nemalých problémů. Taková situace velice rychle nastává v situaci, pokud úvěrová společnost, u které máte sjednánu půjčku, prodá úvěr inkasní agentuře. V takovém případě už nedlužíte původní úvěrové společnosti, ale právě inkasní agentuře, což může do značné míry změnit pravidla hry. Inkasní agentura totiž:

  • Může mít pravidla nastavena zcela jinak
  • Nebude pravděpodobně s dlužníkem jednat v rukavičkách

Není žádným tajemstvím, že inkasní agentury často operují na hraně zákona a jejich jednání neprobíhá v rukavičkách. Proto byste se měli zajímat o to, zda ve vaší stávající smlouvě o půjčce má úvěrová společnost zakotvenu klauzuli o prodeji úvěru inkasní agentuře, nebudete-li řádně splácet. Řada poskytovatelů půjček může mít toto ve smlouvě stanoveno už po měsíci, kdy klient nedodrží splatnost.

Závěrem

Abychom si vše shrnuli, pokud tedy dlužíte po splatnosti, ať již splácíte běžnou půjčku nebo hypotéku, prvních 90 dnů se vše řídí dle vaší smlouvy. Mohou zde naskakovat smluvní úroky z prodlení a také vám hrozí smluvní pokuta nebo poplatek z prodlení, v závislosti na tom, jak to ten který poskytovatel půjčky ve smlouvě pojmenuje.

Výše úroků z prodlení a pokuty je neomezená a dovolat se jejich snížení můžete jedině u soudu. Po uplynutí 90 dnů prodlení se splátkou dojde dle zákona o spotřebitelském úvěru k zastropování úročení a pokuty. Pozor si dejte na to, zda a kdy po splatnosti předá úvěrová společnost vymáhání dluhu inkasní společnosti.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *