I OSVČ mohou žádat o půjčku. Kdy mohou narazit?

I OSVČ mohou žádat o půjčku. Kdy mohou narazit?

Jelikož je v České republice většina lidí zaměstnaných, je celkem jasné, že nejvíce si žádají o půjčky právě zaměstnanci. Zapomínat však nelze také na segment podnikatelů. Tedy segment osob samostatně výdělečně činných. Ty jsou označovány jako OSVČ a ani tady není výjimkou, že mohou žádat o půjčky. Jak v bankách, tak u nebankovních společností, stejně jako v P2P segmentu. Někdy však nastanou situace, kdy se svou žádostí narazí. Jaké problémy mohou OSVČ při žádosti o půjčku mít? Toto jsou ty nejčastější.

Krátká doba podnikání a doposud nepodané daňové přiznání

Pro OSVČ může být při žádosti o peníze problém s tím, že se své samostatně výdělečné činnosti věnují jenom krátkou dobu. Klasický hospodářský rok je u většiny podnikatelů shodný s tím kalendářním. A daňové přiznání se následně podává do tří měsíců od jeho ukončení. Kdo podniká kratší dobu, ten samozřejmě žádné daňové přiznání ještě nemá. A to znamená, že ani nemá jak doložit, že se mu daří a že příjmy má dostatečné. Ve většině případů musí živnostník čekat na samotný konec roku, poté přiznání ideálně co nejrychleji podat a jakmile má daný dokument k dispozici, může ho doložit ke své žádosti o peníze.

Sice mohou existovat půjčky pro začínající podnikatele, kde daňové přiznání nemusí být dokládáno, ale zase je nutné dodávat řadu dalších věcí, včetně byznys plánu a dalších dokumentů. Řadě podnikatelů se tak více vyplatí spíše počkat. Je to jednodušší, než ztrácet čas obhajováním své podnikatelské činnosti. Zvláště, pokud je určitým způsobem specifická.

Krátká doba podnikání a malý příjem na daňovém přiznání

Klasické daňové přiznání není podáváno za jednotlivé měsíce. Je podáváno za celý rok. Mnoho poskytovatelů peněz hledí pouze na jednu jedinou kolonku, kde je uvedena výše příjmu. Toto číslo je vyděleno dvanácti a vznikne průměrná měsíční mzda. Nutno říci, že kdo podniká celý rok, tomu tyto údaje bez problémů sedí. Horší je to s těmi OSVČ, které celý rok nepodnikají. Tito lidé podnikají teprve krátce, tedy například pouze půl roku. Mnoho poskytovatelů peněz dané výsledné číslo stále dělí dvanácti, čímž vyjde poměrně nízký měsíční příjem. Pokud by se bral v potaz skutečný počet měsíců, může jít o příjem zajímavý a nadprůměrný. Mnohdy je třeba důrazná argumentace, aby bylo daňové přiznání posuzováno správně. Někdy však ale ani to bohužel nemusí pomoci. Mimo jiné i proto, že krátká doba podnikání může být brána jako riziko, kdy nikdo neví, co se stane v budoucnu.

Vysoké výdajové paušály

Ty osoby samostatně výdělečně činné, které nemají dostatečně vysoké reálné výdaje, mohou použít takzvané výdajové paušály. Jedná se o postup, kdy si ze svého obratu odečtou pro ně stanovená procenta. Díky tomu se jim poníží základ daně a tedy i daň z příjmu. To je pro každého výhodné, jelikož jednoduše zaplatí nižší daně. Problém však nastává při žádosti o půjčku. Snížení základu daně formou paušálu vede k tomu, že se následně papírově sníží i zisk daného podnikatele. Reálně může být klidně i roven jeho obratu, ale vlivem paušálu je na daňovém přiznání jenom ve výši několika desítek procent. V tu chvíli je na podnikatele pohlíženo jako na osobu s malým příjmem a půjčka může být zamítnuta. Řešením je najít poskytovatele, který hledí i na jiné věci, nebo v příštím přiznání vynechat paušál a použít skutečné výdaje. Navýší se však nejenom daň z příjmu, ale navýší se také odvody na sociální i zdravotní pojištění. Což není vůbec výhodné.

Nedostačující daňové přiznání

Daňové přiznání ukazuje na to, kolik podnikatel vydělal za předchozí hospodářský a ve většině případů tedy i kalendářní rok. Pokud si žádá v polovině roku následujícího, nebo ještě později, nemusí to nic vypovídat o jeho současné finanční situaci. I proto může narazit v tom směru, že bude muset dodat i něco dalšího, než je jenom jeho daňové přiznání. Velmi často se může jednat o faktury za poslední měsíce. Ty pomohou prokázat, že jeho obrat je i v daném roce dostatečný, což se odrazí také na jeho aktuálním příjmu. Jde samozřejmě o možné zdržení a zbytečnou administrativu, ale výsledkem může být to, že žádost o peníze bude nakonec schválena.

Nepravidelný příjem

Tento problém se může týkat třeba sezonních prací. Tedy řemeslníků, kteří pracují venku. V zimě obvykle moc práce nemají, zatímco v létě jí mají více než dost. Daným letním obdobím svým příjmem bez problémů pokryjí celý rok, což dokládá jejich daňové přiznání. Horší to může být ve chvíli, kdy mají dokládat faktury. Pokud žádají v letním období, není to žádný problém, jelikož je vystavují jako na běžícím pásu, i na velké sumy. Když si o peníze žádají během zimy, může dojít k tomu, že faktur mají opravdu jenom pár. To může být pro poskytovatele peněz ukázka rizikovosti. Řešením je žádost právě v době, kdy se daří nejlépe. To lze o výši obratu banku nebo nebankovní společnost přesvědčit snadno.

Nejistá budoucnost

I to může být pro podnikatele rizikem. Když se daří teď, nemusí to nutně znamenat, že se bude dařit také zítra. To je problém soukromého podnikání. Je sice pravdou, že rizika jsou i u klasických zaměstnaneckých poměrů, ale zde nelze zapomínat na výpovědní lhůty, možné odstupné, nebo třeba na podporu v nezaměstnanosti. Díky tomu se dá i několik problémových měsíců poměrně snadno zvládnout. U podnikatelů je však riziko vyšší a je třeba s tím počítat. A myslí na to i poskytovatelé finančních prostředků. K čemu to vede? Že podnikatelský příjem požadují vyšší, než ten zaměstnanecký. I takto se někteří snaží pokrýt možná rizika.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *