Co je chráněný účet a k čemu slouží?

Co je chráněný účet a k čemu slouží?

Každoročně se v exekučním řízení ocitnou desetitisíce dlužníků, které dostihnou jejich závazky. V takovém případě jsou veškeré finanční prostředky a majetek dlužníka předmětem exekuce, přičemž mu je ponecháno jen nezabavitelné minimum. Existují ale i příjmy, na jejichž zabavení exekuční správce nemá právo. A právě zde přichází na řadu takzvaný chráněný účet, se kterým můžete tyto příjmy jednoduše ochránit.

Pokud bylo na vaše jméno vypsáno exekuční řízení, je důležité začít jednat. Podle zákona totiž exekutor nemá právo na zabavení veškerých vašich příjmů. Podívejte se s námi na to, o jaké výjimky se jedná, a jakým způsobem je můžete ochránit před jejich zabavením.

Co je to chráněný účet?

V případě, že se ocitnete v exekuci, bude vám ihned po jeho spuštění obestaven váš běžný účet – obestavení se vztahuje i na spořící účet. Ve zkratce má tedy veškeré vaše finance pod kontrolou exekuční správce, který vám uvolní pouze nezabavitelné minimum. To se každoročně mění v závislosti na růstu životních nákladů.

Pokud si však nedáte pozor a bude na vás vedeno více exekucí, může dojít k tomu, že vám jeden z exekučních správců zabaví i nezabavitelné minimum či příjmy, na které podle zákona nemá právo. Právě proto si dlužníci mohou založit i chráněný účet, na který si převádí chráněné příjmy. Jednoduše tak od sebe oddělíte prostředky, na které má exekuční správce právo, a o které vás naopak nesmí připravit.

Chráněný účet je dostupný pro všechny osoby starší 15 let, přičemž je možné si založit pouze jeden účet tohoto typu, a to u banky, u které máte obestavený účet – pokud jich máte více, je namístě vybírat ten, kam vám pravidelně chodí chráněné příjmy. O převod chráněných prostředků se postarají samotné banky, přičemž se budou vždy řídit zákonem č. 38/2021 Sb.

Co je to chráněný příjem?

Jestliže si chcete založit chráněný účet, je důležité vědět i to, jaké příjmy spadají mezi ty chráněné. Rozdělit je přitom lze na příjmy, ze kterých získáte pouze nezabavitelnou částku, a příjmy, které nesmí exekutor za žádných okolností zabavit.

Do první kategorie patří velká část vašich příjmů, které generujete například v práci či členstvím v nějaké organizaci. Jejich součástí je ale i velká část státních příspěvků a dávek, na které máte běžně nárok.

Mezi chráněné příjmy, ze kterých je vypočítáváno nezabavitelné minimum patří:

 • mzda (hlavní pracovní poměr i brigáda),
 • plat,
 • odměny členů zastupitelstva,
 • zisk z podnikání,
 • nemocenská,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • důchod,
 • výživné.

Z nich vám bude vždy vypočítána nezabavitelná částka, kterou vám banka převede na chráněný účet – poté s nimi již nesmí exekuční správce, jakkoliv manipulovat. Druhý typem chráněných příjmů jsou ty, které nesmí být podle zákona zabaveny, a tudíž vám budou v plné výši převedeny na váš chráněný účet.

Mezi tyto příjmy se řadí například:

 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • daňový bonus,
 • příspěvek na péči,
 • část důchodu, která je určená k úhradě pečovatelských služeb a kapesného,
 • pojistné plnění vyplacené pro opravu a obnovu obydlí,
 • jednorázové dávky státní sociální pomoci,
 • dědictví.

Jak na založení chráněného účtu?

Chráněný účet si můžete založit pouze v případě, že je váš běžný účet postihnutý exekučním řízením. Pokud toto kritérium splňujete, můžete se pustit do jeho sjednání, které zpravidla probíhá poměrně rychle. Nejkomplikovanější bude především dodržení veškerých náležitostí, kdy je nutné obstarat si potvrzení od všech subjektů, které vám na váš běžný účet či více účtů posílají chráněné příjmy. K tomuto účelu slouží formulář od Ministerstva spravedlnosti s názvem „Potvrzení k chráněnému účtu – Exekuce“.

Subjekt ve formuláři uvede:

 • potvrzení, že dlužníkovi vyplácí chráněný příjem,
 • číslo účtu, ze kterého příjem odesílá,
 • číslo obestaveného účtu, na který příjem odesílá.

Teprve poté můžete své rozhodnutí sjednat si chráněný účet oznámit exekučnímu správci či soudu, který vám vypracuje oznámení pro zřízení chráněného účtu, bez kterého vám ho banka nemůže založit. Konkrétně se jedná o dokument, ve kterém jsou vypsány veškerá čísla účtu, ze kterých dlužníkovi chodí chráněný příjem. Kromě toho obsahuje také číslo obestaveného účtu, ze kterého má banka příjmy převádět.

Ještě před vypracováním oznámení si vyberte banku, u které si chráněný účet sjednáte. Jak již bylo řečeno, tento typ účtu si můžete sjednat pouze u jedné banky, přičemž za jeho vedení si podle zákona nesmí účtovat žádné poplatky.

To však neplatí u dalších služeb spojených s používáním účtů, za ně si může banka účtovat stejné poplatky jako u klasického účtu. Při jeho sjednání na pobočce si vystačíte pouze s doklady totožnosti a již zmíněným oznámením. Samotného zřízení účtu byste se měli dočkat do pěti pracovních dní, které stanovuje i zákon.

Banka vám může sjednání chráněného účtu i zamítnout, a to v případě, že:

 • u ní nemáte obestavený běžný účet,
 • již jste si sjednali chráněný účet u jiné banky,
 • exekuce je vedena na vašeho manžela či manželku,
 • exekuce daného výstavce (exekutora či soudu) již není aktivní.

Chráněný účet si můžete samozřejmě založit i u banky, u které nemáte obestavený účet. Takový proces je mnohem složitější a zabere i více času. Jestli i přesto na svém rozhodnutí trváte, bude nutné, abyste si nejprve založili u dané banky nový běžný účet. Následně budete potřebovat, aby se stal předmětem exekuce a byly na něj převáděny veškeré chráněné příjmy – o to se postará exekuční správce či soud.

Jak můžete s chráněným účtem nakládat?

Ve své podstatě je chráněný účet určitou obdobou toho běžného, díky čemuž ho ve většině můžete používat téměř stejným způsobem. Největším rozdílem je zákaz převodu finančních prostředků na chráněný účet – převody totiž může provádět pouze banka, která je seznámena s konkrétními bankovními účty, ze kterých vám jsou vypláceny chráněné příjmy.

Pokud byste se tedy vy nebo někdo jiný rozhodli na účet přeposlat jiné finanční prostředky, banka tuto transakci okamžitě odmítne. Banka vám také nepovolí provádět jakékoliv změny na chráněném účtu – jediné o co můžete požádat, je změna zaměstnavatele či zápis nových chráněných příjmů, které je však nutné provést opět prostřednictvím exekučního správce či soudu.

U chráněného účtu běžně můžete:

 • vybírat hotovost,
 • provádět transakce,
 • využívat internetové bankovnictví,
 • platit platební kartou,
 • vytvářet trvalé platební příkazy.

Jak na zrušení chráněného účtu?

Zrušení chráněného účtu probíhá automaticky, a tudíž se o něj postará banka sama. K tomuto procesu však přistoupí pouze, pokud již není vámi zvolený běžný účet obestaven. V tu chvíli chráněný účet zaniká, a to do 14 kalendářních dní. V tomto období máte možnost bance nahlásit jiný obestavený účet, ze kterého chcete své chráněné příjmy přeposílat.

Pokud tak neučiníte, banka váš chráněný účet zruší. Banka vám ale může účet zrušit i v případě, že ho nebudete dlouhodobě užívat – obvykle je tímto myšlena situace, kdy vám na účet nechodí žádné chráněné příjmy. K okamžitému zrušení dojde i když banka zjistí, že jste jí poskytli nesprávné údaje a již nějakým chráněným účtem disponujete.

Peníze po zrušení chráněného účtu zůstávají u banky, která je u sebe uchová do doby, než se rozhodnete, jakým způsobem je chcete vyplatit. V každém případě budete muset navštívit jednu z poboček, kde buď nahlásíte číslo účtu, kam vám budou peníze převedeny, nebo si rovnou vyberete hotovost. Důležité je ale počítat s tím, že peníze již nebudou chráněné, a tudíž se mohou stát předmětem jiného exekučního řízení.

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *