Slavia - povinné ručení

Slavia povinné ručení
 • Pojistné krytí až 200 milionů Kč
 • Široká nabídka doplňkových připojištění
 • Sleva 15 % při úradě ročního pojistného
 • Sjednání online z pohodlí domova
Výše pojištění 50 - 200 mil. Kč
Připojištění ano
Zelená karta ihned
Hodnocení
Kalkulačka se slevou až 50 %

Ušetřete až 50 % z běžné ceny pojištění za pouhé 2 minuty! Vyzkoušejte naši nezávaznou on-line kalkulačku!

Spočítat povinné ručení

Naposledy aktualizováno: Červenec 2024 | Autor: Nikola Engelmann

Základní informace

Limit pojistěného plnění 50 - 200 mil. Kč
Asistenční služba ano
Pojištění skel ano
Úrazové pojištění ano
Pojištění zavazadel: ano
Živelní pojištění: ano
Pojištění poškození vozidla zvířetem ano
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat povinné ručení

Výhody a nevýhody pojištění

 • Krytí až 200 milionů Kč
 • Sjednání online
 • Široká nabídka připojištění
 • Dostupné slevy až 50 %
 • Méně přehledné podmínky
 • Bez klientské zóny

Dostupné varianty povinného ručení

Slavia pojišťovna nabízí pět variant povinného ručení, čímž se snaží vyhovět jak odlišným typům vozidel, tak i různým potřebám řidičů. Vybírat lze z balíčků:

 • START – základní varianta vhodná pro ty, kteří hledají nejekonomičtější možnost bez dalších doplňkových krytí.
 • KLASIK – nabízí vyšší pojistný limit a zahrnuje i pojištění úrazu řidiče, což je výhodné pro ty, kteří hledají základní krytí s některými přidanými výhodami.
 • JISTOTA – střední varianta, která nabízí solidní pojistný limit a rozšířené krytí, včetně pojištění poškození kabelů a ztráty klíčů.
 • JUBILEUM – nadstandardní balíček s vysokým pojistným limitem a širokou škálou krytí, včetně pojištění proti vandalismu a pojištění pneumatik.
 • PREMIUM – komplexní balíček, který nabízí nejvyšší možný pojistný limit a komplexní krytí včetně živelného pojištění a pojištění proti střetu se zvířetem.

Kompletní nabídku jednotlivých krytí si můžete prohlédnout níže v tabulce.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat povinné ručení
Pojistné krytíVarianta
STARTKLASIKJISTOTAJUBILEUMPREMIUM
Pojistný limit50 milionů Kč70 milionů Kč100 milionů Kč150 milionů Kč200 milionů Kč
Pojištění úrazu řidičeNeAnoAnoAnoAno
Asistenční službySMMXLVIP
Pojištění poškození kabelůNeNeAnoAnoAno
Pojištění ztráty klíčůNeNeAnoAnoAno
VandalismusNeNeNeAnoAno
Garance cenyNeNeNeAnoAno
Pojištění pneumatikNeNeNeAnoAno
Živelné pojištěníNeNeNeNeAno
Střet se zvířetemNeNeNeNeAno

Jaké druhy vozidel lze pojistit

Pojišťovna nabízí rozsáhlé možnosti pojištění pro různé druhy vozidel, přičemž každý typ pojištění je přizpůsoben jejich potřebám a rizikům.

Klienti mohou využít povinné ručení pro osobní vozidla do 3,5 tuny, které nabízí komplexní krytí škod způsobených třetím osobám, ale i vozidlu pojištěného či jemu samotnému.

Kromě toho pojišťovna poskytuje pojištění pro řadu dalších typů vozidel, mezi něž patří:

 • nákladní vozidla nad 3,5 tuny,
 • čtyřkolky,
 • karavany,
 • lodě a jiná vodní vozidla.

Dostupná připojištění k povinnému ručení

Pojišťovna nabízí celou řadu připojištění, které je možné libovolně kombinovat s dostupnými balíčky. U některých variant je třeba kontaktovat pojišťovacího specialistu, s nímž lze konzultovat i individuální požadavky klientů.

Pojištění skel

Pojištění skel kryje rizika jako je havárie, živly, odcizení a vandalismus vztahující se k výhledovým sklům pojištěného vozidla, včetně skel zabudovaných v pevné střeše a skel vnějších zpětných zrcátek. Pojištění platí ve většině evropských zemí a Turecka.

Pojistná událost je proplacena pouze v případě, že pojištěná osoba nebo oprávněná osoba předloží účet za opravu nebo pořízení nového skla. V případě vandalismu nebo odcizení je plnění pojištění podmíněno šetřením události policií.

Limit pojistného plnění se pohybuje od 5 000 Kč do 100 000 Kč s minimální spoluúčastí 500 Kč.

Pojištění havárie

Připojištění havárie poskytuje krytí v případě, kdy dojde k poškození pojištěného vozidla nahodilou událostí způsobenou vnějšími silami, jako je střet, náraz, či pád vozidla.

Připojištění je platné v celé Evropě, včetně Turecka, s výjimkou území Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

V případě poškození vozidla má pojištěná osoba nárok na pojistné plnění odpovídající přiměřeným nákladům na opravu vozidla snížené o cenu zbytků nahrazovaných částí.

Maximální limit pojistného plnění je stanoven na 500 000 Kč a minimální limitem na 100 000 Kč. Součástí je také spoluúčast 5 000 Kč.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat povinné ručení

Střet se zvířetem

Připojištění proti střetu se zvířetem kryje poškození nebo zničení pojištěného vozidla nebo jeho části v důsledku střetu se zvířetem. Připojištění platí v zemích na geografickém území Evropy a Turecka.

Limit plnění se pohybuje mezi 100 000 Kč a 500 000 Kč s minimální spoluúčastí 500 Kč. Podmínkou je však neprodlené ohlášení dopravní nehody policii.

Úraz řidiče a posádky

Připojištění nabízí pokrytí následků úrazu při dopravní nehodě, která byla vyšetřována Policií ČR. Pojištěné limity se pohybují v rozmezí od 200 000 Kč (trvalé následky úrazu) a 100 000 Kč (smrt následkem úrazu) a 500 000 Kč (smrt následkem úrazu) až do 1 000 000 Kč (trvalé následky úrazu).

Pojištění kryje jak řidiče, tak všechny osoby dopravované pojištěným vozidlem.

Podmínkou však je, že řidič disponuje platným řidičským oprávněním a je oprávněn řídit příslušné vozidlo. V případě, že úraz zanechá trvalé následky, pojistitel je povinen vyplatit procento pojistné částky odpovídající rozsahu trvalých následků stanovených lékařem.

Pojišťovna bohužel nehradí trvalé následky nedosahující 8 % tělesného poškození.

Pojištění živelných nebezpečí

Pojištění živelných nebezpečí poskytuje širokou škálu krytí včetně krupobití, požáru, úderu blesku, vichřice, výbuchu či povodní a záplav. Minimální limit pojistného plnění činí 100 000 Kč, zatímco maximální limit dosahuje 500 000 Kč.

Zároveň je třeba počítat s nízkou spoluúčastí ve výši 500 Kč. Pojištění platí v zemích Evropy a Turecka. V některých případech je možné i pokrytí náhradního vozidla po dobu 3 až 10 dní – pojišťovna si však může účtovat spoluúčast.

Pojištění odcizení celého vozidla

Pojištění odcizení je sjednáváno pro případ krádeže nebo loupeže vozidla. Každopádně se nevztahuje na zvláštní výbavu vozidla a věci ve vozidle, které nejsou jeho součástí. Pojištění platí na území Evropy a Turecka kromě Běloruska, Ruska a Ukrajiny.

Plnění je vyplaceno až po obdržení rozhodnutí o ukončení nebo přerušení vyšetřování policií. Dostupné jsou přitom limity plnění od 100 000 do 500 000 Kč s 5 000 Kč spoluúčastí.

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel nabízí krytí v případě havárie, živelné události, odcizení a vandalismu na území většiny evropských zemí a Turecka. Předmětem pojištění jsou zavazadla a věci osobní potřeby přepravované v uzamčeném prostoru pojištěného vozidla, dětské autosedačky, demontovatelné vnější nosiče a střešní boxy, a také některé sportovní vybavení, pokud je uzamčené v pojištěném vozidle.

Minimální limit pojistného plnění činí 10 000 Kč a maximální limit je stanoven na 50 000 Kč s pojistnou spoluúčastí 500 Kč.

Pojištění vandalismu

Pojištění vandalismu nabízí ochranu nejen vozidla, ale i věcí uložených v pojištěném vozidle, včetně zavazadel, dětských autosedaček, demontovatelných vnějších nosičů, lyží, snowboardů, a dalšího sportovního vybavení.

Pojištění kryje škody pouze za předpokladu, že byly správně uloženy a vozidlo bylo řádně uzamčeno a zabezpečeno.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat povinné ručení

Pojištění pneumatik

Pojištění pneumatik pokrývá škody na pneumatikách pojištěného vozidla způsobené například najetím na ostrý předmět, špatným stavem vozovky, vandalismem a dalšími událostmi. Územní platnost pojištění opět zahrnuje většinu zemí Evropy a Turecka.

Pojistné plnění zahrnuje úhradu nákladů na opravu poškozené pneumatiky nebo, pokud není oprava možná, příspěvek na nákup nové pneumatiky s výší plnění závisející na hloubce dezénu. Pojištění je možné využít pouze dvakrát v jednom pojistném roce.

Pojištění klíčů od vozidla

Pojištění klíčů od vozidla nabízené pojišťovnou pokrývá situace, kdy dojde ke ztrátě nebo odcizení klíčů od pojištěného vozidla. Platné je na území celé Evropy a Turecka.

V případě, že jsou klíče odcizeny nebo ztraceny, poskytuje pojišťovna pojistné plnění na náklady spojené s pořízením nových klíčů nebo elektronických zařízení, případně výměnou zámku.

Plnění v případě krádeže či odcizení je poskytováno do vyššího limitu, pokud byla tato událost neprodleně hlášena na policii a pojistník je schopen doložit příslušnou dokumentaci.

V případě ztráty klíče je plnění poskytováno i bez nutnosti hlášení policii. Pojištění se nevztahuje na druhou a každou následující pojistnou událost.

Pojištění poškození kabelů zvířetem

Pojištění poškození kabelů zvířetem pokrývá škody na kabeláži a kabelových svazcích v celém pojištěném vozidle, stejně jako poškození měkkých plastových a gumových částí v motorovém prostoru.

Pojišťovna v případě pojistné události uhradí náklady na opravu poškozené kabeláže či měkkých a gumových částí motoru až do výše stanoveného limitu. Po zjištění škodní události je třeba doložit fotodokumentaci škody a originál či kopii účtu za opravu, nebo v případě opravy svépomocí účet za nákup nových náhradních dílů.

Pojištění odpovědnosti občanů

Pojištění odpovědnosti občanů pokrývá škody způsobené v běžném občanském životě, včetně situací, které vzniknou při vedení domácnosti, rekreaci, sportu, chůzi nebo cyklistice. Pojištění se vztahuje také na škody způsobené domácími mazlíčky.

Poskytována je finanční náhrada až do výše 200 000 Kč za ublížení na zdraví nebo usmrcení, 100 000 Kč za škodu na majetku a 20 000 Kč za finanční škodu. Zachraňovací náklady jsou nad limit pojistného plnění hrazeny až do výše 3 % limitu a v případě záchrany života nebo zdraví osob až do 30 %.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat povinné ručení
PřipojištěníMin. limitMax. limitSpoluúčast
Pojištění skel5 000 Kč100 000 Kč500 Kč
Pojištění havárie100 000 Kč500 000 Kč5 000 Kč
Střet se zvířetem100 000 Kč500 000 Kč500 Kč
Úraz řidiče a posádky200 000 Kč (trvalé následky úrazu), 100 000 Kč (smrt následkem úrazu)1 000 000 Kč (trvalé následky úrazu), 500 000 Kč (smrt následkem úrazu)Bez
Pojištění živelných nebezpečí100 000 Kč500 000 Kč500 Kč
Náhradní vozidlo3 dny10 dníBez
Pojištění odcizení celého vozidla100 000 Kč500 000 Kč5 000 Kč
Pojištění zavazadel10 000 Kč50 000 Kč500 Kč
Pojištění vandalismu100 000 Kč200 000 Kč2 500 Kč
Pojištění odpovědnosti občanů200 000 Kč (zdraví), 100 000 Kč (majetek), 20 000 Kč (finanční škoda)400 000 Kč (zdraví), 200 000 Kč (majetek), 40 000 Kč (finanční škoda)Bez

Asistenční služby

Pojišťovna nabízí komplexní asistenční služby pro automobily do 3,5 tuny a vozidla s maximálně 9 místy k sezení, včetně motocyklů a čtyřkolek. K dispozici jsou čtyři varianty asistenčních služeb S, M, XL a VIP, a to pro tuzemsko i zahraničí.

Rozsah poskytovaných asistenčních služeb závisí na zvolené variantě:

 • Varianta S – nabízí základní služby, jako je 60 minut práce mechanika s limitem 3 000 Kč a zprostředkování odtahu a vyproštění vozidla.
 • Varianta M – disponuje službami navíc, mezi něž patří odtah vozidla k nejbližšímu servisu, uschování vozidla na 3 dny a úhradu cestovného do 3 000 Kč.
 • Varianta XL – rozšiřuje nabídku o 120 minut práce mechanika bez limitu, odtah vozidla do vzdálenosti 200 km od místa události, technickou pomoc, zapůjčení vozidla na 5 dní a repatriaci vozidla v zahraničí.
 • Varianta VIP – nabízí bez limitní práci mechanika, odtah vozidla bez limitu v ČR a do 400 km v zahraničí, uschování vozidla na 10 dní, opravu vozidla do limitu 4 000 Kč, zapůjčení vozidla na 9 dní a dovoz vozidla v ČR i v zahraničí.

Podrobnou nabídku jednotlivých asistenčních balíčku si můžete prohlídnout níže.

Asistenční službaVarianta
SMXLVIP
ČRZahraničíČRZahraničíČRZahraničíČRZahraničí
Silniční službaAnoAnoAnoAnoAnoAnoAnoAno
Práce mechanika60 min práce, limit 3 000 Kč60 min práce, limit 3 000 Kč60 min (bez limitu)60 min (bez limitu)120 min (bez limitu)120 min (bez limitu)Bez limitůBez limitů
Odtah vozidlaPouze zprostředkujePouze zprostředkujeNejbližší servisNejbližší servis200 km z místa události200 km z místa událostiBez limitu400 km z místa události
Vyproštění vozidlaPouze zprostředkujePouze zprostředkuje3 000 Kč6 000 KčAnoAnoAnoAno
ÚschovaPouze zprostředkujePouze zprostředkuje3 dny3 dny5 dní5 dní10 dní10 dní
Oprava vozidlaPouze zprostředkujePouze zprostředkuje3 000 Kč3 000 Kč3 000 Kč3 000 Kč4 000 Kč4 000 Kč
Technická pomocPouze zprostředkujePouze zprostředkujePouze zprostředkujePouze zprostředkujeAnoAnoAnoAno
Zapůjčení vozidlaPouze zprostředkujePouze zprostředkujePouze zprostředkujePouze zprostředkuje5 dní5 dní9 dní9 dní
Repatriace vozidlaNePouze zprostředkujeNePouze zprostředkujeNeAnoNeAno
Dovezení vozidlaPouze zprostředkujePouze zprostředkujePouze zprostředkujePouze zprostředkujePouze zprostředkujePouze zprostředkujeAnoAno
Ubytování2 dny2 dny2 dny2 dny2 dny2 dny2 dny2 dny
Úhrada cestovného3 000 Kč3 000 Kč3 000 Kč3 000 Kč10 000 Kč10 000 Kč10 000 Kč10 000 Kč
Náhradní řidičPouze zprostředkujePouze zprostředkujePouze zprostředkujePouze zprostředkujeAnoAnoAnoAno
Zapůjčeni vozidlaNeNe2 dny2 dnyNeNeNeNe
Náhradní klíčPouze zprostředkujePouze zprostředkujePouze zprostředkujePouze zprostředkujePouze zprostředkujePouze zprostředkujeAnoAno
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat povinné ručení

Bonusy a slevy na povinném ručení

Pojišťovna nabízí celou řadu bonusů a slev na povinném ručení. Dostupná je sleva až 50 % v rámci systému bonusů a malusů.

Pro klienty, kteří chtějí platit pojistné ročně, je dostupná sleva 15 %. Pojišťovna oceňuje i klienty, kteří automobil nepůjčují různým osobám a řídí jej pouze oni samotní – pro ně je dostupná sleva 5 %.

Ve stejné výši je možné uplatnit také slevu za sjednání balíčku povinného ručení a havarijního pojištění. Za sjednání online je dostupná sleva 2 % a 10 %za jízdu pouze po ČR.

BonusSleva
Bonus za jízdu bez nehod50 %
Sleva za roční platbu15 %
Sleva za jednoho řidiče5 %
Sleva za propojištěnost POV + HAV5 %
Sleva za on-line komunikaci2 %
Sleva za jízdu pouze po ČR10 %

Mobilní aplikace

Slavia nabízí mobilní aplikaci ve spolupráci s Global Assistance. Nejen díky tomu je schopna lokalizovat polohu uživatele v případě tísňového volání a urychleně tak nasměrovat asistenční službu na místo nehody. V případě, že uživatel při přihlášení vyplní údaje o svém vozidle, asistenční služba je již předem informována o typu vozidla, se kterým bude manipulovat.

Aplikace rovněž poskytuje přímá spojení na tísňové linky a SOS linku. Klienti mohou využít také službu „Kde jsem zaparkoval?“, která pomáhá s lokalizací vozidla. Aplikace kromě toho umožňuje snadné a správné pořízení fotodokumentace v případě havárie či jednoduché nahlášení nehody.

Klientský portál

Slavia pojišťovna nenabízí plnohodnotnou klientskou zónu. Dostupné jsou tedy pouze jednotlivé služby, včetně ověření smluv či platba pojistného online. Online lze nahlásit i pojistnou událost. Mnohem lepší řešení nabízí mobilní aplikace, v níž je nabídka služeb a funkcí mnohem širší.

Uživatelská podpora

Slavia klientům nabízí širokou škálu kontaktů pro pohodlnou a rychlou komunikaci. Zákazníci mohou využívat infolinku, která je k dispozici od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00. Pro případy, kdy je potřeba rychlá a odborná pomoc na silnici, je k dispozici asistenční služba. Samozřejmostí je i komunikace skrze e-mail nebo přes běžnou korespondenci.

Kontakty
Infolinka (po–⁠pá, 8:00–⁠18:00)+420 255 790 111
Asistenční služby1220 / +420 255 790 260
E-mailinfo@slavia-pojistovna.cz
AdresaSlavia pojišťovna a.s. Oddělení ochrany osobních údajů Táborská 940/31, 140 00 Praha 4

O Slavia pojišťovna v kostce

Slavia pojišťovna je ryze česká pojišťovna s dlouholetou tradicí, která byla založena v roce 1921. V současnosti nabízí širokou škálu pojistných produktů pro fyzické i právnické osoby, včetně povinného ručení, havarijního pojištění, cestovního pojištění, pojištění domácnosti, pojištění majetku a podnikatelského pojištění. Na svém kontě má více než 1 milion klientů a 20 poboček po celé České republice. Kromě toho je také součástí finanční skupiny ING.

Autor recenze

Zkušenosti

Napište své zkušenosti s pojištěním od Slavia pojišťovny a zapojte se do diskuse. Pomůžete tak ostatním návštěvníkům při výběru půjčky.

Slavia pojišťovna povinné ručení diskuse

 • Bojíte se, že u povinného ručení od Slavia pojišťovny narazíte?
 • Sdílejte své zkušenosti s povinným ručením od Slavia pojišťovny.
 • Potřebujete se naopak na něco zeptat? Neváhejte a zeptejte se.
 • Vyvarujte se prosím vulgárním výrazům, diskutujte kultivovaně.

Kontakt

Slavia pojišťovna a.s.
Revoluční 1
Praha 1
110 00

Telefon: +420 255 790 111
E-mail: info@slavia-pojistovna.cz
WWW: slavia-pojistovna.cz