ČSOB - povinné ručení

ČSOB povinné ručení
 • Maximální pojistný limit až 200 milion Kč
 • Tři balíčky povinného ručení Standard, Dominant, Premiant
 • Úrazové pojištění v ceně povinného ručení
 • Jednoduché vyřízení online z pohodlí domova
Výše pojištění 50 - 200 mil. Kč
Připojištění ano
Zelená karta ihned
Hodnocení
Kalkulačka se slevou až 50 %

Ušetřete až 50 % z běžné ceny pojištění za pouhé 2 minuty! Vyzkoušejte naši nezávaznou on-line kalkulačku!

Spočítat povinné ručení

Naposledy aktualizováno: Červen 2024 | Autor: Nikola Engelmann

Základní informace

Limit pojistěného plnění 35 - 200 mil. Kč
Asistenční služba ano
Pojištění skel ano
Úrazové pojištění ano
Pojištění zavazadel: ano
Živelní pojištění: ano
Pojištění poškození vozidla zvířetem ano
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat povinné ručení

Výhody a nevýhody pojištění

 • Pojistný limit až 200 milionů Kč
 • Tři varianty balíčků povinného ručení
 • Široká nabídka asistenčních služeb
 • Moderní mobilní aplikace
 • Nižší pojistné limity u některých připojištění
 • Omezenější nabídka vozidel k pojištění

Dostupné varianty povinného ručení

ČSOB u povinného ručení nabízí hned tři balíčky, které se od sebe liší nejen krytím, ale i výší pojistných limitů. Konkrétně lze vybírat z balíčku Standard, Dominant a Premiant. První zmíněná varianta je považována za základ, který ocení zejména méně nároční klienti.

Naopak pro ostřílené řidiče je dostupná varianta Premiant, která kryje i škody na automobilu pojištěného. Níže jsme se podrobně podívali na veškerá krytí, která mohou být součástí povinného ručení.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat povinné ručení

Újma na zdraví či škoda na majetku

Pojišťovna nabízí tři hlavní varianty povinného ručení, které poskytují rozdílné limity pojistného plnění pro případ újmy na zdraví či škody na majetku. Ve variantě pojištění odpovědnosti Standard je dostupný limit pojistného plnění 50 milionů Kč, což je již standard požadovaný zákonem.

Druhá varianta Dominant zvyšuje limity plnění na 100 milionů Kč. Poslední balíček Premiant nabízí maximální krytí s limity 200 milionů Kč, což představuje jeden z nejvyšších limitů dostupných mezi českými pojišťovnami.

Úrazové pojištění řidiče

Pojišťovna nabízí úrazové pojištění řidiče, které je automaticky sjednáváno s povinným ručením. Pokrývá trvalé následky úrazu, a to, pokud je úraz přímým následkem střetu, pádu, nárazu, požáru nebo výbuchu vozidla nebo pádu jakýchkoliv předmětů na vozidlo.

Pokud úraz zanechá trvalé následky, vyplatí pojišťovna procento z pojistné částky odpovídající rozsahu trvalých následků.

Pojištění je dostupné ve třech variantách s pojistnými částkami 100 000 Kč (Standard), 200 000 Kč (Dominant) a 300 000 Kč (Premiant). Pojištění též pokrývá případ smrti způsobenou úrazem.

V takovém případě pojišťovna vyplatí pojistnou částku tomu, komu smrtí pojištěného vznikne právo na pojistné plnění, a to ve výši stanovené v závislosti na vybrané variantě pojištění. Sjednat si lze také pojištění s pravidelnou rentou – více se dozvíte v tabulce níže.

Pojistné krytíVarianta
BasicStandardVIP
Smrt následkem úrazu100 000 Kč200 000 Kč300 000 Kč
Trvalé následky úrazu (10-29 %)100 000 Kč200 000 Kč300 000 Kč
Trvalé následky úrazu (30-49 %)200 000 Kč400 000 Kč600 000 Kč
Měsíční důchod (18-25 let)7 000 Kč14 000 Kč21 000 Kč
Měsíční důchod (26-39 let)11 000 Kč22 000 Kč33 000 Kč
Měsíční důchod (40-49 let)12 500 Kč25 000 Kč37 500 Kč
Měsíční důchod (50-59 let)15 000 Kč30 000 Kč45 000 Kč
Měsíční důchod (60 a více let)17 500 Kč35 000 Kč52 500 Kč
Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat povinné ručení

Pojištění osobních věcí řidiče a pojištění osobních věcí rodinných příslušníků

Pojištění je sjednáváno pro případ poškození, zničení, ztráty nebo odcizení osobních věcí řidiče či rodinných příslušníků. Pojistné krytí se opět liší v závislosti na zvoleném balíčku.

Standard nabízí krytí do výše 5 000 Kč, což není zrovna moc. O trochu vyšší krytí nabízí varianta Dominant s krytím 10 000 Kč a Premiant s krytím 15 000 Kč.

Asistenční služby

U všech dostupných balíčků je dostupná základní varianta asistenčních služeb. Ta pokrývá náklady na opravu vozidla přímo na místě nehody do limitu 2 000 Kč na území ČR a 150 EUR v zahraničí. Pokud je nutný odtah vozidla, základní varianta kryje náklady na odtah do nejbližší opravny nebo do místa bydliště.

Dostupná je také úschova vozidla či pomoci pro pokračování v cestě, kdy pojišťovna zajistí náhradní dopravu či hotel.

Pojištění škod na vlastním vozidle při zaviněné nehodě

Kromě tradičního povinného ručení je dostupné i pojištění škod na vlastním vozidle v případě zaviněné nehody. Kryty jsou přitom škody způsobené střetem, pádem nebo nárazem.

Maximální výše pojistného plnění je stanovena na 10 000 Kč, přičemž součet všech plnění v průběhu jednoho pojistného období nesmí tento limit překročit.

Zapůjčení náhradního vozidla při střetu, pádu nebo nárazu

Pojišťovna nabízí klientům možnost připojištění nákladů pro půjčení náhradního vozidla v případě poškození nebo zničení jejich vozidla střetem, pádem či nárazem.

Pojišťovna kryje účelně vynaložené náklady na zapůjčení náhradního vozidla, pokud doba opravy poškozeného vozidla přesáhne osm hodin, nebo v případě, že je vozidlo uznáno jako zničené. Maximální výše pojistného plnění za jednu škodnou událost je stanovena na 10 000 Kč.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat povinné ručení
Pojistné krytíVarianta povinného ručení
StandardDominantPremiant
Újma na zdraví či škoda na majetku50 milionů Kč100 milionů Kč200 milionů Kč
Úrazové pojištění řidiče100 000 Kč200 000 Kč300 000 Kč
Pojištění osobních věcí řidiče5 000 Kč10 000 Kč15 000 Kč
Pojištění osobních věcí rodinných příslušníků5 000 Kč10 000 Kč15 000 Kč
Asistenční službyAnoAnoAno
Pojištění škod na vlastním vozidle při zaviněné nehoděNeNe10 000 Kč
Zapůjčení náhradního vozidla při střetu, pádu nebo nárazuNeNe10 000 Kč

Jaké druhy vozidel lze pojistit

U ČSOB pojišťovny lze pojistit různé druhy vozidel, včetně osobního vozidla do 3,5 tuny. Samozřejmostí je pojištění motocyklů, u nichž opět nabízí širokou škálu asistenčních služeb. V neposlední řadě je dostupné i pojištění přívěsných vozíků, u nichž však nejsou specifikovány konkrétní parametry.

Dostupná připojištění k povinnému ručení

Dostupné balíčky povinného ručení je možné libovolně kombinovat s dalšími připojištěními. Automobil je tak možné připojistit také proti poškození či odcizení. Zvolit navíc lze i pojištění posádky či zavazadel. Jednotlivá dostupná připojištění si rozebereme podrobně níže.

Pojištění nákladů na půjčovné

Pojišťovna nabízí pojistné krytí nákladů na půjčení vozidla v případě, že je vozidlo poškozeno, zničeno nebo odcizeno po dobu minimálně 24 hodin. Pojištění bohužel nehradí náklady na pohonné hmoty, maziva, mytí a čištění náhradního vozidla. Platné je navíc pouze v případě, že je náhradní vozidlo stejné či nižší třídy jako poškozené vozidlo.

Připojištění okenních skel

Připojištění okenních skel nabízí ochranu v případě náhlého poškození či zničení okenních skel vozidla nečekanou událostí. Kryty jsou všechna okenní skla, včetně čelního skla či zpětných zrcátek. Do tří měsíců od zahájení pojištění je stanovena spoluúčast 50 % na pojistném plnění, po jejich uplynutí je úhrada pouze na straně pojišťovny.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat povinné ručení

Pojištění proti odcizení

Připojištění proti odcizení vozidla nebo jeho výbavy kryje škody vzniklé krádeží nebo loupežným přepadením. Krytí se nevztahuje na příslušenství vozidla, jako jsou přívěsné vozy nebo obytné přívěsy. Navíc nepokrývá škody vzniklé v důsledku válečných událostí, teroristických aktů, stávek, nebo při použití vozidla k vojenským účelům.

Pojištěný je vždy povinen škodnou událost související s odcizením ohlásit policii, a to nejpozději do druhého dne od zjištění. Kromě toho nesmí ponechat pojištěné vozidlo bez dozoru a nesmí v něm nechávat náhradní klíče.

Živelní pojištění

Pojistné krytí zahrnuje škody způsobené požárem, výbuchem, úderem blesku, krupobitím, vichřicí, pádem jakýchkoliv předmětů či sesuvem půdy. Pojišťovna v případě poškození vozidla vyplatí oprávněné osobě částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu vozidla. V případě zničení vozidla je vyplacena částka odpovídající obvyklé ceně vozidla.

Střet se zvěří

Pokrývá škody na vozidle způsobené střetem se zvěří nebo poškozením zvěří, jako je například okousaná kabeláže. Součástí pojištění je i spoluúčast pojistníka. Pojištění se vztahuje na události nastalé na území Evropy a celého Turecka.

Připojištění posádky vozidla

Nabízí komplexní krytí pro všechny spolucestující ve vozidle. Pojišťovna konkrétně nabízí možnost pojištění pro případ smrti, trvalých následků a denního odškodného v případě hospitalizace. Sjednat jej lze pouze pro osobní a nákladní vozidla do 3,5 t a osobní automobily na elektrický pohon s maximálně devíti sedadly.

Krytí se nevztahuje na nastupování a vystupování přepravovaných osob z vozidla. V závislosti na počtu sedadel ve vozidle lze volit z několika možností pojištění. Pro vozidla s pěti sedadly či méně pojišťovna nabízí limit 200.000 Kč pro případ smrti nebo trvalých následků úrazu a 200 Kč jako denní odškodné.

Pro vozidla s šesti až devíti sedadly se pojistné částky zvyšují na 400.000 Kč, přičemž denní odškodné činní 400 Kč. Dostupná je také varianta s pojistným plněním 600.000 Kč pro případ smrti nebo trvalých následků s denním odškodným 600 Kč.

Pojištění právní ochrany

Doplňkové pojištění kryje náklady na právní ochranu v případě událostí souvisejících s řízením nebo provozem pojištěného vozidla. Pojištěnou osobou může být nejen řidič, provozovatel a vlastník vozidla, ale i cestující, kterému vznikla újma v důsledku dopravní nehody. Pojištění se vztahuje na různé druhy právních vztahů v souvislosti s provozem vozidla, včetně správního a trestního řízení a sporů o náhradu škody.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat povinné ručení
Právní asistence
Asistenční služba 
Právní a administrativní informaceAno
Telefonická pomoc v nouziAno
Tlumočení a překladyAno
Zajištění tlumočníka při policejním šetření či soudním řízeníPouze zprostředkuje
Právní asistence po nehodě (kroky pro uvolnění zadrženého vozidla)Ano
Vztahy se zastupitelskými úřady v zahraničíAno
Vztahy s policejními orgány po nehodě (deklarace nehody, právní zastoupení)Pouze zprostředkuje
Pomoc při uvězněníPouze zprostředkuje
Soudní řízení po nehodě v zahraničíPouze zprostředkuje

Pojištění zavazadel

Pojištění kryje případy poškození nebo zničení zavazadel a věcí v rámci různých situací, včetně střetu, pádu, nárazu, požáru, výbuchu, úderu blesku, a mnoha dalších.

Krytí je též platné, pokud jsou zavazadla nebo věci pohřešované v souvislosti s dopravní nehodou šetřenou policií, nebo jsou odcizeny z vozidla vloupáním či loupežným přepadením.

Na druhou stranu nekryje škody na věcech obvyklé výbavy vozidla, penězích, šecích, platebních kartách, ceninách, vkladních knížkách či cenných papírech. Omezení se vztahuje také na přepravované věci zvláštní hodnoty nebo nosiče obrazových, zvukových a datových záznamů.

V případě poškození věci, má pojištěná osoba nárok na náhradu nákladů na opravu, sníženou o hodnotu zbytků nahrazovaných částí poškozené věci.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat povinné ručení

Asistenční služby

Pojišťovna nabízí tři asistenční balíčky, a to Základní, Nadstandard a Bez limitu. Všechny jsou přitom dostupné jak pro ČR, tak zahraničí. Základní balíček kryje běžné potřeby jako je oprava na místě, odtah a ubytování, zatímco Nadstandard poskytuje vyšší limity a další služby, včetně delší doby úschovy nepojízdného vozidla a vyššího finančního limitu na hotel a dopravu.

Balíček Bez limitu nabízí neomezené krytí pro většinu služeb, včetně odtahu vozidla do vlasti a poskytnutí půjčky na opravu oproti záruce v zahraničí. Klienti tedy mohou vybírat z různých úrovní krytí v závislosti na jejich potřebách i rozpočtu.

Asistenční službaVarianta
ZÁKLADNÍNADSTANDARDBEZ LIMITU
ČRZahraničíČRZahraničíČRZahraničí
Oprava / Odtah / Úschova
Oprava na místě2 000 Kč150 EUR5 000 Kč300 EURBez limituBez limitu
Odtah do nejbližší opravny2 000 Kč150 EUR5 000 Kč300 EURBez limituBez limitu
Odtah do místa bydliště2 000 Kč150 EUR5 000 Kč300 EURBez limituBez limitu
Úschova nepojízdného vozidla3 dny3 dny5 dnů5 dnů6 dnů6 dnů
Pokračování v cestě (Pokud je oprava delší než 8 h)
Hotel2 noci = 2 x 1 500 Kč2 noci = 2 x 80 EUR3 noci = 3 x 2 200 Kč3 noci = 3 x 100 EUR6 nocí = 6 x 2 200 Kč6 nocí = 6 x 100 EUR
Automobil24 h48 h48 h48 hNeNe
Hromadný dopravní prostředek3 000 Kč120 EUR6 000 Kč240 EURBez limituBez limitu
Taxi3 000 Kč120 EUR3 000 Kč120 EURNeNe
Místní přeprava (z/do opravny, autopůjčovny, hotelu, apod.)Pouze zprostředkuje100 EURPouze zprostředkuje100 EURPouze zprostředkuje100 EUR
Ostatní
Vyprázdnění nádrže a přečerpání paliva, dovoz palivaPouze zprostředkujePouze zprostředkujeNeNeNeNe
Cesta náhradního řidiče k vozidluNePouze zprostředkujeNeAnoBez limituBez limitu
Cesta pro vyzvednutí opraveného vozidlaNePouze zprostředkujeNeAnoBez limituBez limitu
Odtah vozidla do vlastiNePouze zprostředkujeNe400 EURBez limituBez limitu
Úhrada sešrotováníNePouze zprostředkujeNe400 EURNe400 EUR
Nákup náhradních dílů/odeslání náhradních dílůPouze zprostředkuje/AnoAnoNePouze zprostředkuje/AnoNePouze zprostředkuje/Ano
Poskytnutí půjčky na opravu – zálohaNe500 EURNe1 500 EURNeBez limitu oproti záruce
Doručení vzkazu blízké osoběAno  Ano  AnoAnoAnoAno

Bonusy a slevy na povinném ručení

Pro ty, kteří si sjednají pojištění online, je k dispozici sleva 20 %. Kromě toho pojišťovna nabízí 5% bonus za každý rok bez nehody, přičemž jeho celková výše může dosáhnout až 50 %.

Věrní klienti mohou získat slevu 5 % za další druhy pojištění od ČSOB Pojišťovny nebo kombinací s povinným ručením. Další sleva 3 % je dostupná za roční splatnost pojistného.

Ušetřete až 50 % z běžné ceny! Spočítat povinné ručení

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace ČSOB Smart představuje komplexní řešení pro správu financí a pojištění zároveň. Klienti tak s její pomocí získají na pár kliků přístup k účtům, spoření, investicím, pojistkám, hypotékám a dalším službám, které si mohou navíc snadno a rychle sjednat online.

ČSOB Smart nabízí také možnost komunikace s virtuální hlasovou asistentkou Kate, která je k dispozici pro jakékoliv dotazy nebo asistenci. Online je možné též nahrávání potřebných dokumentů či nahlašování pojistných událostí.

Klientský portál

ČSOB Pojišťovna postupně plní svůj závazek digitalizace služeb, což potvrzuje také svojí klientskou zónou. Ta uživatelům nabízí snadnou a efektivní správu pojištění online. Běžně tak umožňuje rychlou a pohodlnou změnu osobních a kontaktních údajů či úpravy a změny ve smlouvách. Dostupná je též možnost storna smlouvy z jakéhokoliv důvodu. Na pár kliků zde lze nahlásit pojistnou událost nebo požádat o asistenci.

Uživatelská podpora

ČSOB se snaží jít s dobou, a proto kromě klasických komunikačních kanálů nabízí i online chat, který je dostupný přímo na jejích webových stránkách. Využít lze také infolinku, která je však dostupná pouze ve všední dny.

Pro písemnou komunikaci jsou dostupné formuláře přímo na webu pojišťovny. Poslední možností je odeslání potřebných dokumentů přímo na adresu ČSOB.

Kontakty
Infolinka (po–⁠pá, 8:00–⁠18:00)+420 466 100 777
Asistenční služby (nonstop)+420 466 100 777
AdresaCentrála ČSOB Pojišťovny, Masarykovo náměstí 1458, 53002, Pardubice - Zelené předměstí

O ČSOB pojišťovně v kostce

ČSOB Pojišťovna byla založena již v roce 1992, díky čemuž není divu, že se také stala důležitým hráčem na českém pojišťovacím trhu. V současnosti je součástí renomované finanční skupiny ČSOB, která sama o sobě poskytuje služby více než 4,2 milionů   klientů.

Pojišťovna má ve své nabídce opravdu širokou škálu produktů, včetně pojištění vozidel, majetku, odpovědnosti, životního a cestovního pojištění, a speciálních nabídek pojištění, včetně pojištění internetových rizik a pojištění pro podnikatele.

Autor recenze

Zkušenosti

Napište své zkušenosti s pojištěním od ČSOB a zapojte se do diskuse. Pomůžete tak ostatním návštěvníkům při výběru půjčky.

ČSOB povinné ručení diskuse

 • Bojíte se, že u povinného ručení od ČSOB narazíte?
 • Sdílejte své zkušenosti s povinným ručením od ČSOB.
 • Potřebujete se naopak na něco zeptat? Neváhejte a zeptejte se.
 • Vyvarujte se prosím vulgárním výrazům, diskutujte kultivovaně.

Kontakt

Centrála ČSOB Pojišťovny
Masarykovo náměstí 1458
Pardubice - Zelené předměstí
350 02

Telefon: +420 466 100 777
E-mail: info@csobpoj.cz
WWW: www.csobpoj.cz