Zákaz zcizení a zatížení

Zákaz zcizení a zatížení je právní institut, který se vztahuje k nemovitým věcem, jako jsou pozemky, stavby nebo byty. Tento zákaz zaručuje, že nemovitá věc nemůže být prodána, převedena nebo zatížena jakýmkoli právním břemenem bez souhlasu vlastníka nebo oprávněného subjektu.

Zákaz zcizení

Zákaz zcizení znamená, že nemovitá věc nemůže být prodána nebo převedena na jinou osobu bez souhlasu vlastníka. Tento zákaz chrání majitele před neoprávněným převodem vlastnických práv na nemovitost.

Zákaz zatížení

Zákaz zatížení se týká omezování vlastnických práv na nemovitost. To znamená, že nemovitá věc nemůže být zatížena právním břemenem, jako je například zástavní právo nebo jiné závazky, bez souhlasu vlastníka. Zákaz zatížení zajistí, že majitel nemovitosti bude mít kontrolu nad tím, jaká práva mohou být vytvořena nebo uvalena na jeho nemovitost.

Oba tyto zákazy jsou základními pojistkami majetkových práv vlastníka nemovitosti. Umožňují majiteli udržet kontrolu nad svou vlastní nemovitostí a brání neoprávněným zásahům do jeho vlastnických práv.