Zajištění hypotečního úvěru

Zajištění hypotečního úvěru je proces, který poskytuje záruku nebo jistotu věřiteli (bankovní instituci nebo jiné finanční organizaci), že bude úvěr splacen. V případě hypotečního úvěru je tato záruka obvykle spojena s nemovitostí, která slouží jako zástava.

Existují různé formy zajištění hypotečních úvěrů, ale nejběžnější je zástavní právo. To znamená, že v případě, že dlužník (osoba, která si půjčila peníze) nesplní své závazky a nesplácí hypoteční úvěr, věřitel (banka nebo finanční instituce) má právo zabavit si nemovitost, která slouží jako zástava, a prodat ji na pokrytí dluhu.

Další formou zajištění může být ručení nebo osobní zástava, kde ručitel nebo osoba poskytuje svůj osobní majetek jako záruku za úvěr. Nicméně, v případě hypotečních úvěrů je běžnější právě zástavní právo spojené s nemovitostí.

Zajištění hypotečního úvěru chrání věřitele před rizikem nesplacení úvěru a zároveň poskytuje dlužníkovi příležitost získat výhodnější úrokovou sazbu než u úvěrů bez zajištění.