Pojistná událost

Pojistná událost je situace nebo událost, která vede k aktivaci nebo uplatnění pojistné smlouvy. Když se pojistná událost stane, může to znamenat, že pojišťovna je povinna poskytnout pojištěnému náhradu nebo jiné předem stanovené benefity v souladu s podmínkami pojistné smlouvy.

Příklady pojistných událostí se liší podle druhu pojištění.

Zde jsou některé obecné příklady:

  1. Autohavárie: Pojistná událost může nastat při automobilové havárii, což může vyžadovat opravu vozidla nebo poskytnutí náhrady za škodu.
  2. Nemoc nebo úraz: V případě zdravotního pojištění může pojistná událost zahrnovat nemoc nebo úraz, který vyžaduje léčbu nebo hospitalizaci.
  3. Životní pojištění: Smrt pojištěné osoby je typickou pojistnou událostí v případě životního pojištění, což vede k vyplacení pojistné částky nebo dávky pozůstalým.
  4. Pojištění majetku: Pojistná událost může zahrnovat škody na domě způsobené požárem, povodní nebo jinými nepředvídatelnými událostmi.
  5. Podnikatelské pojištění: V oblasti podnikatelského pojištění může být pojistnou událostí například škoda na obchodním majetku, odpovědnost za škodu nebo přerušení podnikání způsobené událostmi, jako jsou požáry či povodně.

Pojistné smlouvy obvykle podrobně popisují, jaké události jsou považovány za pojistné události a jaké jsou podmínky pro poskytnutí pojistné náhrady.