p.a.

Ve financích zkratka “p.a.” znamená “per annum,” což je latinský výraz pro “za rok.” Tato zkratka se často používá k vyjádření ročních či ročně se opakujících hodnot nebo údajů, zejména v souvislosti s úrokovými sazbami, výnosem investic, náklady a dalšími finančními ukazateli.

Například:

  • Úroková sazba 5% p.a.: Znamená, že úrok je 5% z půjčené částky za každý rok.
  • Výnos 8% p.a.: Označuje, že výnos z investice je 8% za rok.
  • Růst ročního obratu o 10% p.a.: Vyjadřuje, že obrat společnosti se zvyšuje o 10% každý rok.

Zkratka “p.a.” pomáhá v jasném specifikování časového období a umožňuje porovnání různých finančních ukazatelů na roční bázi.