Odhad nemovitosti

Odhad nemovitosti se někdy označuje taktéž jako ocenění nemovitosti. Tento dokument musí vypracovat specialista, a to na žádost. Díky odhadu nemovitosti můžete zjistit, jaká je její cena.

Odhadní cena se nemusí rovnat ceně tržní. Odhad nemovitosti je obvyklé pořizovat v případě, že si chcete vzít například hypotéku.

Co má vliv na cenu nemovitosti?

Výslednou cenu nemovitosti ovlivňuje hned několik faktorů. Zaprvé je to cena podobných nemovitostí, které se nachází v dané lokalitě. Svou roli hraje samozřejmě také stáří a stav nemovitosti (po rekonstrukci, novostavba, rekonstrukci vyžadující.

Dalším faktorem je velikost nemovitosti a dostupnost do města nebo občanská vybavenost.

Výběr odhadce k hypotéce

Pokud si chcete vzít hypotéku, banka vám obvykle odhadce sama vybere nebo vám dá k dispozici seznam odhadců, se kterými spolupracuje.

Pokud již máte odhad vypracovaný z dřívějška, může být u banky použit, ale obvykle za dvou podmínek: nesmí být starší než půl roku a musí být vypracován odhadcem, který s bankou spolupracuje.