Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík je veřejný registr, ve kterém jsou zapsány všechny právnické osoby (čili obchodní společnosti – a.s., s.r.o., k.s., ES a různá zájmová sdružení. Do obchodního rejstříku můžete nahlížet z pohodlí domova online.

Pokud ale potřebujete zjistit opravdu aktuální informace, je dobré nechat si vystavit ověřený výpis z obchodního rejstříku, který dostanete například na České poště, která poskytuje službu Czech Point.

Rejstříkový soud

Obchodní rejstřík je jen jeden. Záznamy do něj může přidávat a odebírat (popřípadě dopisovat změny) rejstříkový soud, který se nachází v několika českých městech – v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Hradci Králové, Brně, Ústí nad Labem a Ostravě.

Výpis z obchodního rejstříku

V rámci výpisu je možné získat všechny základní informace o obchodních společnostech. Tedy sídlo společnosti, její název, IČO, předmět podnikání, jméno společníků a jednatelů, zakládací listinu, datum založení společnosti, výši základního kapitálu a také veškeré změny, které byly v historii provedeny.

Změny se podávají formou notářského zápisu (notář ověří pravdivost dokumentu). Následně je návrh doručen na příslušný rejstříkový soud (osobně nebo prostřednictvím datové schránky).

Přímý zápis do obchodního rejstříku

Návrh na vklad do obchodního rejstříku podává notář nebo advokát. Jednatel mu svěří příslušné dokumenty, notář ověří jejich správnost a následně požádá o podání návrhu.

Notář může na základě notářského zápisu o osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku nebo podkladového notářského zápisu požádat o přímý zápis do obchodního rejstříku. Ten je rychlejší, než když návrh podáváte sami.

Sbírka listin

Obchodní společnosti musí do rejstříku každoročně dokládat dokumenty, které jsou veřejně dostupné. Mezi tyto dokumenty patří:

  • Účetní závěrka (rozvaha, výkaz Cash flow, přehled o změnách vlastního kapitálu)
  • Rozhodnutí valné hromady (která schvaluje účetní závěrku, zprávu o vztazích s propojenými osobami apod.).