Mimořádná splátka

V rámci úvěrové smlouvy je dohodnuta výše pravidelných splátek (nejčastěji měsíčních splátek). Někdy se ale dlužníkovi podaří uspořit více peněz nebo je například zdědí. V takovém případě je může využít jako mimořádnou splátku.

V rámci mimořádné splátky je možné zaplatit celý dluh, nebo jej snížit pouze částečně. Obvykle se to dělá v případě větších částek, protože banky a nebankovní společnosti si za tento úkon mohou nárokovat poplatky. Jedná se o splátku nad rámec standardních měsíčních splátek.

Příklad

Vzali jste si půjčku 400 000 Kč. Splácíte 8 000 Kč, a to vždy k 10. dni v měsíci. Mezitím se vám podařilo ušetřit částku ve výši 100 000 Kč. Tyto peníze využijete ke snížení dluhu, tedy jako mimořádnou splátku.

Po provedení mimořádné splátky má klient právo na snížení nákladů spotřebitelského úvěru.

Nižší splátka vs. kratší doba splácení

Pokud se rozhodnete využít mimořádné splátky, obvykle máte dvě možnosti:

  • Snížit měsíční splátky – splácíte takovou dobu, která byla ujednána ve smlouvě o úvěr. Vzhledem k tomu, že dlužná částka byla ponížena, sníží se také vaše měsíční splátka.
  • Zkrátit dobu splácení – výše měsíčních splátek se nemění, zůstává tak, jak byla ujednána ve smlouvě o úvěr. Díky tomu však splatíte svůj dluh dříve.

Například: Zbývá vám zaplatit 400 000 Kč z úvěru. Splácíte 10 000 Kč měsíčně, což znamená, že vám zbývá splácet 40 měsíců. Provedete mimořádnou splátku ve výši 200 000 Kč. Nyní si můžete vybrat: buď si snížíte měsíční splátky (200 000 / 40 měsíců = 5 000 Kč za měsíc) nebo si zkrátíte dobu splácení (200 000 Kč / 10 000 Kč splátka = 20 měsíců splácení).

Poplatky za mimořádnou splátku

Avšak pozor! Zatímco u některých úvěrů máte možnost využít mimořádnou splátku zdarma (v průběhu trvání úvěru pouze jednou), u jiných budete muset zaplatit poplatek. A jeho výši reguluje zákon.

Tento poplatek činí nejvýše 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru (pokud je doba mezi sjednaným koncem spotřebitelského úvěru a jeho předčasným splacením více než 1 rok) nebo 0,5 % (je-li daná doba kratší než 1 rok).