Měsíční splátky

V případě, že si berete úvěr (od banky či nebankovní finanční instituce), budete jej splácet nejčastěji právě měsíčními splátkami. Jedná se o pojem, který označuje platbu určité částky na umoření dluhu.

Tato splátka probíhá vždy ke stejnému datu (zaplacena musí být tedy vždy do – například – 20. dne v měsíci). Výše měsíční splátky a datum jejího splacení je vždy uveden ve smlouvě, která vznikla mezi dlužníkem a věřitelem (klientem a poskytovatelem).

Výše měsíční splátky

Výše měsíční splátky se může lišit, i když si dvě osoby vezmou půjčku na stejný objem peněz. Řada bank již poskytuje půjčky, u kterých si klient sám může velikost měsíční půjčky stanovit (obvykle je ale uložena minimální měsíční splátka) ještě před uzavřením smlouvy o úvěru.

Obecně ale výši měsíční splátky ovlivňuje objem půjčených peněžních prostředků, výše úrokové sazby, doba splatnosti, poplatky a také finanční situace dlužníka.

  • Čím vyšší je půjčka, tím delší je doba splatnosti a tím vyšší jsou měsíční splátky.
  • Čím vyšší jsou měsíční splátky, tím dříve půjčku zaplatíte a tím může být půjčka levnější. Vyplatí se proto stanovit co nejvyšší možné měsíční splátky.
  • Delší doba splatnosti je spojená s vyšší úrokovou sazbou a naopak.

Složky měsíční splátky

Měsíční splátka se skládá ze dvou částí: jistiny a úmoru. Jistina je ta část splátky, která je vlastně hodnotou dluhu bez zahrnutí poplatků a úroku. Úmor zahrnuje úrok (čili odměnu za poskytnutí půjčky).

Typy měsíční splátky

  • Anuitní – výše měsíční splátky je stejná. Podíl úmoru a jistiny v půjčce se liší v závislosti na době splácení. Na začátku splácení tvoří větší část měsíční splátky právě úrok. Jakkoli se ale poměr mezi úmorem a jistinou mění, velikost měsíční splátky je stejná. Na konci splátky už je větší podíl jistiny.
  • Progresivní – výše měsíční splátky je zvýšena o pevný koeficient růstu. Ten obvykle reaguje na aktuální situaci na finančním trhu. Je vhodný pro lidi, kteří v budoucnu očekávají vyšší příjmy.
  • Degresivní – zde se výše měsíční splátky naopak snižuje o pevný koeficient, který reaguje na aktuální situaci na trhu. Je ideální pro klienty, kteří mohou na začátku splácení platit více a na konci splácení méně.