Jistina

Jistina je pojem, který se používá v souvislosti s úvěrem. Je to částka, kterou musíte platit, očištěná od poplatků a úroků. Je to tedy finanční částka, kterou jste si půjčili a nejsou v ní zahrnuty poplatky ani úroky.

To, co už máte z jistiny zaplaceno, se nazývá úmor. Protože je to poměrně složité na terminologii, popíšeme si to na konkrétním případě.

Splátky

Potřebujete si půjčit 2 000 000 Kč. Tato částka je právě jistinou. Postupně splácíte měsíčními splátkami, o které se jistina snižuje. Ale zatímco jistina je jen těch 2 000 000 Kč, které jste si půjčili (bez započítání úroků a poplatků), splátky už poplatky a úroky obsahují.

Každá splátka sníží celkovou dlužnou částku a díky tomu se snižuje také podíl úroku v každé splátce. Splátka se skládá z úmoru (částka, kterou jste již zaplatili, umořili) a úroku. Čím nižší je jistina, tím nižší jsou i úroky.

Podíl úmoru a úroku

Takže zatímco na začátku splácení může velká část splátky být tvořena spíše úroky, než umořenou částkou, postupně se tento podíl mění, a to ve prospěch úmoru. Samotný klient platí vždy stejně, tj. měsíčně například 12 000 Kč.

Na začátku může tuto částku tvořit úrok například 8 000 Kč a úmor 4 000 Kč. Tím, jak splácíte, se snižuje jistina (a to vždy o hodnotu úmoru), z které se úrok počítá, takže se tím snižuje také podíl úroku.

Na konci splácení tedy může ona splátka ve výši 12 000 Kč být tvořena 4 000 Kč za úrok a 8 000 Kč za úmor. Pokud jste si vzali bezúročnou půjčku, tak se úmor rovná výši splátky.

Dražební jistina

Jedná se o speciální druh jistiny, kterou tvoří určitá peněžní částka. Tu musí zaplatit každý, kdo se chce do dražby zapojit, a to ještě před samotným začátkem dražby.

Pokud předmět dražby účastník nezíská, dražební jistina je mu vrácena zpět. Pokud naopak předmět vyhraje, doplatí pak už jen zbylou část, která byla nad výší dražební jistiny.