Inkaso

Inkaso je formou bezhotovostní platby, kdy ale příkaz k úhradě nedává majitel účtu, ze kterého se finanční prostředky odečítají, ale ten, komu se mají na účet přičíst. Tato osoba k tomu musí mít samozřejmě od majitele účtu povolení. Používá se nejčastěji u opakujících se plateb, typicky pro úhradu nájemného, plynu, elektřiny či za služby mobilního operátora.

Kromě toho, že majitel účtu dá bance povolení o tom, že si třetí osoba může strhávat peníze z jeho účtu, nastaví také maximální částku, která může být takto odečtena v rámci určitého časového úseku (obvykle za měsíc).

Rozdíl mezi inkasem a trvalým příkazem

Trvalý příkaz se taktéž používá pro opakované platby, kdy je částka peněz stále stejná. Peníze se tak pravidelně odesílají na účet příjemci, kterému má být zaplaceno. Tento příjemce k tomu nemusí dávat žádný pokyn. Kdy se tedy používá inkaso a kdy trvalý příkaz?

Inkaso se často používá u plateb, kde se mění variabilní (či jiný) symbol nebo vyplácená částka. Aby nemusel majitel tento symbol u každé platby sám vyplňovat a myslet na platbu každý měsíc, bude pro něj výhodnější forma inkasa.

Rozdíl mezi inkasem a SIPO

Existuje ještě další podobná služba, kterou si lidé často pletou se samotným inkasem. SIPO je služba, kterou poskytuje Česká pošta. Díky této službě můžete sloučit více pravidelných inkasních příkazů do jedné platby.