IBAN

IBAN je zkratkou čtyř anglických slov International Bank Account Number, tedy mezinárodní číslo bankovního účtu. Jedná se o formát čísla účtu, který spravuje mezinárodní norma ISO 13616. Správné číslo účtu ve formátu IBAN může poskytnout pouze banka, která účet vede.

Pokud je IBAN nesprávný, pak peníze přijdou na nesprávný účet (jako když dáte někomu špatné číslo bankovního účtu). V případě, že účet neexistuje, může se platba vrátit se zpožděním. V každém případě to může znamenat další náklady pro toho, kdo peníze na špatné číslo poslal.

Identifikátor příjemce plateb

Ať už fakturujete do zahraničí nebo jen v rámci domácího platebního styku, vyplatí se na faktury (či jiné dokumenty, které vás opravňují k získání financí, jako je například kupní smlouva) uvést číslo bankovního účtu ve formě IBAN. Až bude v Česku zavedeno euro, bude používání IBAN pro tuzemské platby povinné.