Hyperinflace

Hyperinflace je jedním ze tří druhů inflace (další dva druhy jsou mírná a cválající inlace). Tato inflace je vyjádřená tří a víceciferným číslem (tedy dosahuje hodnoty vyšší než 1 000 %). V takovém případě jsou peníze znehodnocené a co víc, jejich funkce už neexistují.

Peněžní systém se rozpadá. Tato situace není vhodná ani pro ekonomiku, ani pro občany. Ceny zboží a služeb rostou obrovskou rychlostí, trh není věrohodný, a to vše vede k tomu, že národní měna ztrácí svou hodnotu.

Kdy vzniká hyperinflace?

Hyperinflace nastává po nějaké extrémní události v zemi. Může nastat jako důsledek války, sociálně-politických převratů apod. V oběhu je velké množství peněz, které vznikají tím, že je tiskne (emituje) centrální banka, a to většinou na příkaz vlády. Úspory, které lidé měli, ztrácí svou hodnotu.

Jaké jsou následky hyperinflace?

Peněz je tak velké množství, že ztrácí svou hodnotu (často se začínají tisknout bankovky s větším počtem nul). Pokud někdo obdrží peníze, obvykle se je snaží utratit co nejdříve, protože ceny letí vzhůru každým okamžikem. Díky tomu je zboží rychle vykupováno, lidé si dělají zásoby, držet peníze v zásobě se nevyplácí.

Uložené peníze jako by nebyly. Na druhou stranu dlužníci mohou jásat, protože také jeho dluhy mizí jako mávnutím kouzelného proutku. Namísto peněz se začíná používat výměnný obchod, protože peníze ztratily svou funkci.

Kde byla a je hyperinflace?

Hyperinflace není jen teorií. Jedná se o skutečnost, kterou některé země zažily. V některých zemích, jako je například Venezuela (od roku 2016) hyperinflace stále ještě je. V minulosti zažilo hyperinflaci taktéž Německo, a to po první světové válce (v roce 1923 dosáhla inflace hodnoty 32 400 %).

V Polsku byla hyperinflace v letech 1989 až 1990. Extrémní situace nastala v Maďarsku po druhé světové válce (v roce 1946 byla zaznamenána inflace 4,19 x 1016). Ceny se tam zdvojnásobily jednou za patnáct hodin.