Hmotná nouze

Hmotná nouze je stav, kdy jednotlivec (nebo rodina) nemá dostatek peněz na zajištění základních životních potřeb. Současně ale platí, že své příjmy nemůže navýšit vlastním přičiněním.

To znamená, že osoba musí vyvíjet úsilí o to, aby vyšších příjmů dosáhla. V hmotné nouzi tedy není osoba, která je nezaměstnaná a není vedená na Úřadě práce v evidenci uchazečů.

Dávky v hmotné nouzi

Osoby, které jsou v hmotné nouzi mají nárok na dávky v hmotné nouzi. Jedná se o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Aby byly dávky dané osobě přiznány, musí být posouzeny její příjmy, ale také majetek či příjmy ostatních členů rodiny.

Toto se posuzuje za poslední tři kalendářní měsíce. Dávky jsou vypláceny Úřadem práce, který žádosti o dávky ve formě vyplněných formulářů taktéž přijímá.

  • Příspěvek na živobytí – nárok na něj vzniká v případě, že po odečtení nákladů na bydlení již nezbývají volné peněžní prostředky na živobytí. Výše se stanovuje na základě možnosti výdělku či majetku žadatele. Výše je minimálně ve výši existenčního minima, po splnění podmínek může dosáhnout až výše životního minima. V případě rodiny se částky sčítají.
  • Doplatek na bydlení – pokud ani po získání příspěvku na bydlení nestačí na pokrytí nákladů na bydlení, může vzniknout nárok na doplatek na bydlení. Je nutné, aby vznikl i nárok na příspěvek na živobytí.
  • Mimořádná okamžitá pomoc – jedná se o jednorázovou dávku, například když nezbývají peníze na nákup potravin či léků, v případě živelné pohromy či požáru, v případě nedostatku peněz na koupi či opravu potřebného předmětu (lednice, dioptrické brýle) apod.