Fixace úrokové sazby

Fixace úrokové sazby se týká dlouhodobých půjček, typicky pak hypotečního úvěru. To, že u vašeho úvěru dojde k fixaci úrokové sazby znamená, že po určité dohodnuté období (rok, dva roky, tři roky, pět let) zůstane vaše úroková sazba stále stejná.

To znamená, že také splátka spojená s vaším úvěrem bude po tuto dobu stejná. Nesmí dojít ke změně úrokové sazby. Kromě úrokové sazby se vyplatí zaměřit se také na její délku.

Jakou zvolit délku fixace?

Zvolit si délku fixace může klient sám. Délka fixace zásadně ovlivňuje výše splátek a tím i celkovou cenu úvěru. Délka fixace může být různá. Nejčastěji se volí fixace na pět let. Obecně se má za to, že čím delší je období fixace, tím nižší mohou být splátky.

  • Pokud si ale zvolíte fixaci na delší dobu, můžete platit také vyšší úroky (což znamená vyšší měsíční splátku). Když na trhu dojde k nečekaným výkyvům úrokové sazby, pro vás zůstane úroková sazba stále stejná.
  • Fixace na delší dobu ale nenabízí možnost splatit svůj úvěr před uplynutím fixační doby. To znamená, že když objevíte výhodnější nabídku, můžete ji před koncem fixace využít pouze při zaplacení poplatku. To může znemožnit výhodné refinancování hypotéky.

Pokud máte stabilní příjem v konstantní výši a neplánujete refinancování, vyplatí se vám více dlouhodobá fixace. V případě, že chcete mít možnost splatit úvěr předčasně, zvolte raději krátkodobou fixaci (do 5 let).