Eskontní úvěr

Eskontní úvěr je typem krátkodobého úvěru, který je určený pro podnikatelské subjekty. Zatímco u nás není příliš rozšířený, v zahraničí se používá poměrně hojně. Jedná se o úvěr směnečný, kdy banka odkoupí směnku od žadatele ještě před splatností. Díky tomu se žadatel dostane k penězům dříve.

Vzhledem k tomu, že existují jednodušší typy úvěrů (banky mají svá vlastní pravidla na eskontní úvěr a jsou obvykle poměrně přísná), jako je například kontokorent, není eskontní úvěr příliš oblíbenou alternativou.

Jak to probíhá?

Jeden podnikatel prodá druhému zboží (nebo poskytne službu), za což je mu vystavena směnka. Peníze tedy nedostane hned, ale až tehdy, kdy je na směnce vyznačen datum splatnosti. Pokud ale podnikatel, kterému je směnka vystavena (který má dostat peníze), potřebuje peníze dříve, než k datu splatnosti, má možnost prodat směnku bance.

V případě, že banka směnku odkoupí (eskontuje), budou peníze ze směnky vyplaceny jí. Vztah mezi samotnými podnikateli zaniká.

Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody eskontního úvěru?

Podnikatel získá rychle své peníze, a úroková sazba je nízká, a to zpravidla bez zajištění. Banka si ale velmi dobře prověřuje subjekt, který směnku vystavil (tedy který se při případném odkupu stane jejím dlužníkem). Směnečný dlužník nemusí s odkupem směnky souhlasit, změna je mu ale nahlášena.

Nevýhodou pak jsou poplatky, které musí osoba prodávající směnku bance zaplatit plus diskontní úrok (úrok za období, které ještě uplyne do termínu splatnosti směnky).