Doba splatnosti

Doba nebo také datum splatnosti je pojem, který se váže zejména k půjčkám. Je to předem stanovený den, kdy má dojít k zániku dluhu, tj. má být splacena půjčka na účet věřitele. Doba splatnosti je tedy den, kdy tyto peníze už má mít věřitel na účtu – nikoli den, kdy jej dlužník odesílá (někdy může převod peněz trvat déle, než jeden den). Datum splatnosti může dlužník najít ve své úvěrové smlouvě.

Délka splatnosti

Doba splatnosti může mít různou délku. Zatímco za nákup v supermarketu musíte zaplatit ihned (splatnost je okamžitá), některé peněžní platby mohou být odloženy. Obvykle se jedná o platbu na fakturu. Doba splatnosti může ale být u každé faktury jinak. Pokud se obě strany mezi sebou nedohodnou, pak je za dobu splatnosti považováno 30 dní. Maximální délka splatnosti, kterou si mohou dlužník a věřitel dohodnout, je 60 dnů. Mohou si ale dohodnout také dobu kratší, například 14 dní.

Kdy začíná běžet doba splatnosti

Lhůta doby splatnosti začíná běžet ode dne, kdy byla vystavena faktura nebo kdy bylo zboží či služba dodáno (když není vystavena faktura).