Dlužník

Dlužník je osoba, která se zavázala vůči jinému subjektu (věřiteli) splnit určitý závazek. Tento závazek může mít různou podobu. Nejčastěji se jedná o finanční závazek, někdy může jít ale například o zapůjčení věci. Pokud tedy mluvíme o půjčování peněz, pak je dlužníkem ten, kdo dluží finanční obnos věřiteli.

Dlužníkem i věřitelem mohou být fyzické i právnické osoby i různé instituce. Dluh zaniká splněním závazku – v případě finančního závazku tedy zaplacením dluhu (popřípadě úroků a poplatků s ním spojenými, které byly dohodnuty při sjednávání dluhu).

Směnečný dlužník

Zvláštním typem dlužníka může být směnečný dlužník. Ten vzniká tak, že si půjčil prostřednictvím směnky. Směnka je cenný papír, na kterém jsou uvedeny určité náležitosti, jako je například doba splacení nebo dlužná částka. Směnku je možné prodat, takže může dojít ke změně směnečného dlužníka.

Dlužník není nadávka

Spousta lidí vnímá slovo „dlužník“ negativně. Není k tomu ale důvod, pokud splácí řádně a včas. Existují ale také dlužníci, kteří neplní své závazky tak, jak bylo dohodnuto. V takovém případě věřiteli nezbývá nic jiného, než vymáhat svou pohledávku jinak, například soudní cestou.