Devinkulace

Devinkulace je pojem, který se váže k pojistnému plnění. Pojistka je v tomto případě převedena na třetí osobu. Znamená uvolnění závazku v případě, že pojistné plnění není vyplaceno zástavnímu věřiteli, ale úvěrovému dlužníkovi.

Pokud nastane situace, na kterou byla pojistka uzavřena, peníze dostane ten, na koho je vinkulace napsána. Takto pojistit lze jen se souhlasem pojištěného (majitele pojištěné věci).

Nejlépe se to dá pochopit na příkladu: pořídili jste si auto na leasing. Máte povinnost toto auto pojistit v rámci povinného ručení. Zde je ale nudnost případné pojistné plnění vinkulovat ve prospěch leasingové společnosti.

V případě, že se stane nehoda, peníze z pojistky dostane právě leasingová společnost, i když jste to vy, kdo ji platí. V případě, že bylo auto totálně zničeno, získá tak leasingová společnost peníze. V případě menších škod pak dojde po dohodě s pojišťovnou a leasingovou společností k devinkulaci pojistky, a pojistné plnění bude vyplaceno tomu, kdo prováděl opravu vozu.