Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) sdružuje pojistitele, kteří mohou na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. povinné ručení). Tato organizace má hned několik základních funkcí.

Správa garančního fondu

V první řadě spravuje ČKP garanční fond, což je účet, ze kterého se platí nehody způsobené nepojištěnými auty. V případě, že máte nepojištěné auto (nemá povinné ručení), může vám přijít dopis od ČKP, abyste zaplatili příspěvek do garančního fondu.

Fond zábrany škod

ČKP spravuje také tento fond. Peněžní prostředky do něj jsou získávány od členských pojišťoven, a činí minimálně 3 % z ročního přijatého pojistného v rámci povinného ručení. Z tohoto fondu se hradí škody hasičům (včetně dobrovolných hasičů), Policii ČR, zdravotnické záchranné služby ad., kteří pomáhali na místě nehody.

Hraniční pojištění a informační středisko

Informační středisko se může hodit v případě, že potřebujete vyhledat pojistitele nebo jeho zástupce (u kterého si můžete následně uplatnit škodu). Můžete tak vyhledat pojišťovnu vozu podle SPZ, ale také zástupce zahraniční pojišťovny, pokud se nehoda stane v ČR i v zahraničí. Taktéž můžete nahlásit škodu.

Další funkce ČKP

ČKP uzavírá dohody s kancelářemi pojistitelů cizích států a zabezpečuje úkoly vyplývající z těchto dohod. Dále vede evidenci a statistiku pro účely pojištění odpovědnosti. Předává data o pojištěných vozidlech Centrálnímu registru vozidel. Tato organizace tak může odhalit nepojištěná vozidla. působí také jako představitel prevence nehod a provozuje linku pomoci řidičů (telefonní číslo 1224).