Centrální evidence exekucí

Jedná se o seznam dlužníků, který vytváří a spravuje Exekutorská komora České republiky (EK ČR) v souladu s ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti.

Tento seznam je veřejný, takže si kdokoli může zkontrolovat, zda daná osoba nepodléhá exekučnímu řízení. Tyto informace se hodí při obchodním nebo právním vztahu s jinou osobou. Ta by vám mohla exekuci zamlčet a dostat do případných potíží také vás. Proto se vyplatí před zahájením jakékoli spolupráce ověřit si tuto osobu v rámci CEE (Centrální evidence exekucí).

Jaké údaje zde najdeme?

Najdete zde údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce po zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku a také údaje z pravomocných usnesení o nařízení exekuce, ale také pravomocná usnesení o zastavení nebo odkladu exekuce. Do CEE zapisují soudní exekutoři, a to do 3 dnů po zapsání doložky o provedení, odkladu nebo zastavení exekuce.

Je možné vymazat dlužníka z evidence?

Výmaz možný je. Provádí se do 15 dnů poté, co exekuční řízení skončilo.

Jak získat výpis z evidence?

Lze to udělat online na stránkách www.ceecr.cz, osobně v sídle EK ČR nebo na pobočce České pošty s Czech POINTem. Pokud využijete elektronického náhledu přes webové stránky, zaplatíte 60 Kč za celý dokument bez ohledu na počet stran. jestliže využijete osobní návštěvu pošty nebo EK ČR, pak počítejte s tím, že zaplatíte 50 Kč za jednu stranu ověřeného výpisu z CEE.

Koho se vyplatí vyhledávat?

I fyzické osoby mají do této evidence přístup. Obvykle si tak předem ověřují někoho, kdo s kým hodláte spolupracovat – a to zejména ve vztahu, že nám má za něco platit. Tak například si můžete ověřit někoho, komu budete pronajímat byt, půjčovat peníze. Hodí se to ale i v případě, že si k sobě budete stěhovat partnera, při koupi auta nebo nemovitosti, při náboru nového zaměstnance apod.