Centrální banka

Centrální banka je veřejná instituce, která má na českém bankovním i nebankovním trhu spoustu důležitých funkcí. Tou hlavní je správa měny určité země a regulace peněžní zásoby. Právě díky centrální banka je možné udržování cenové stability. Od centrální banky si fyzické osoby nemůžou půjčovat, jejím cílem není ani dosažení zisku. Komerční banky si ale od centrální banky mohou půjčovat, čímž může ovlivňovat tok peněz a úvěrů v ekonomice.

Nástroje centrální banky

Aby dosahovala svého hlavního cíle (cenové stability), může centrální banka použít některý z nástrojů, které má k dispozici. Jedním z nich je určování úrokových sazeb (tedy ceny peněz). Pokud banka určí úrokovou sazbu, nenařizuje ostatním bankám, že ji musí dodržovat. Je to pouze doporučení. Většina bank se ale tímto doporučením řídí. Dalšími nástroji jsou operace na volném trhu, diskontní politika, povinné minimální rezervy, devizové intervence.

Další úkoly centrální banky

Centrální banka funguje také jako emitent bankovek a mincí (vydává je). Podílí se taktéž na informování veřejnosti o stavu ekonomiky. Má dohled nad komerčními bankami, určuje některá pravidla půjček (v poslední době se například dost hovořilo o zpřísnění podmínek na získání hypotečního úvěru). Všechny funkce centrální banky jsou shrnuty zde:

  • Emisní funkce (vydává peníze do oběhu).
  • Banka bank (půjčuje komerčním bankám a přijímá od nich depozita).
  • Banka státu (vede státní účty).
  • Správa devizových rezerv.
  • Zajištění mezibankovního platebního styku.
  • Reprezentace ekonomiky v mezinárodních měnových a finančních institucích.

Česká národní banka

Téměř každá země má svou centrální, národní banku. V České republice je to Česká národní banka (ČNB). Evropská unie zřídila Evropskou centrální banku. ČNB je vlastněna státem. Řídí ji Bankovní rada, jejíž členy jmenuje prezident ČR. Vzhledem k tomu, že je jediným emitentem mincí a bankovek, může ovlivňovat kurz české koruny.