Brutto vs. netto

“Brutto” a “netto” jsou dva pojmy, které se často používají v oblasti financí a mzdy. Tyto pojmy se týkají hodnoty před odpočtem daní (brutto) a hodnoty po odpočtu daní nebo jiných odvodů (netto). Zde jsou jejich základní definice:

➡️ Brutto:

    • Definice: Brutto znamená celkovou částku nebo hodnotu před odečítáním daní nebo jiných odvodů.
    • Použití: Termín “brutto” se často používá ve spojení s hrubým příjmem nebo hrubou hodnotou, což je částka před odpočtem daní nebo jiných odvodů.

➡️ Netto:

    • Definice: Netto znamená čistou částku nebo hodnotu po odečítání daní nebo jiných odvodů z hrubé částky.
    • Použití: Termín “netto” se obvykle vztahuje k čistému příjmu nebo čisté hodnotě, což je částka, kterou jedinec nebo společnost skutečně obdrží po odečtení daní a odvodů.

Příklad: Předpokládejme, že máte hrubý příjem ve výši 50 000 Kč. Pokud budete mít odečteno 10 000 Kč na daních a odvodech, váš čistý příjem (netto) bude 40 000 Kč.

Ve zkratce:

  • Brutto: Před odečtem daní nebo jiných odvodů.
  • Netto: Po odečtení daní nebo jiných odvodů.