BIC

BIC je zkratka tří anglických slov: Business Identification Code (obchodní identifikační kód). Tvoří jej 8 nebo 11 znaků, které umožňují jednoznačně identifikovat banku, což se hodí zejména v mezinárodním platebním styku. Díky tomu jsou zahraniční platby jednodušší a snadno identifikovatelné.

BIC je totéž co SWIFT (Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci). Pokud chce mít finanční společnost svůj unikátní kód BIC, musí se zapojit do sítě SWIFT. Ten tvoří první čtyři znaky BIC.

Jakou podobu může mít BIC?
Tento kód může vypadat například takto: AGBACZPPXXX.

Jak může BIC vypadat? Na začátku jsou čtyři znaky, které jsou kódem finanční instituce. Další dva znaky jsou určeny pro kód země. V případě České republiky jsou to znaky CZ. Následují dva znaky, které jsou určeny pro kód města, kde daná instituce sídlí (pro Prahu je to PP). Toto je osm znaků, které tvoří BIC.

V České republice mají instituce obvykle jen osm znaků, avšak BIC může být i jedenáctimístný. Poslední tři znaky jsou rezervovány pro kód pobočky dané finanční instituce, který se ale používá spíše u velkých zemí. V České republice ne, proto BIC tvoří jen osm znaků.