Bianco směnka

Bianco směnka je též známá jako blanko směnka nebo neúplná směnka. Z posledního názvu plyne, že v této směnce by mělo něco chybět. A tím něčím je to, co u směnky považujeme za nejdůležitější – tedy finanční částka, která má být vyplacena, a splatnost, v rámci kterého má být směnka vypořádána! Vzhledem k tomu je zapotřebí být při jejím vystavování obzvláště opatrný.

Co jsou vlastně směnky?

Směnky patří mezi cenné papíry, které musí mít naprosto vždy listinnou podobu (písemnou formu). Se směnkami se dá obchodovat. Aby byla směnka platná, musí obsahovat: datum splatnosti a místo, kde ke splacení dojde. Emitent (tedy ten, kdo směnku vystavuje) musí přidat také vlastnoruční podpis.

Kdy se používá bianco směnka?

Jak už tedy bylo řečeno, u bianco směnky chybí vyplněné údaje o finanční částce nebo splatnosti. Má to svůj důvod. Tento typ směnky se totiž vydává k bankovnímu nebo nebankovnímu úvěru. V okamžiku, kdy dlužník neplní své závazky a zpozdil se s platbou, může věřitel bianco směnku vyplnit a chtít po dlužníkovi platbu.

V okamžiku, kdy dojde k uhrazení finanční částky (která z dluhu zbývá vyplatit, plus případné náklady navíc, jako jsou například úroky z prodlení), věřitel směnku vrací dlužníkovi nebo ji skartuje. V tomto případě je bianco směnka tedy jakýmsi nástrojem, kterým se věřitel jistí.

Jaké jsou výhody bianco směnky?

Směnky se lépe vymáhají. Pokud by dlužník neplatil a věřitel neměl bianco směnku k dispozici, pak by mohl dluh vymáhat opravdu dlouho. V případě, že je vystavena směnka, do které jen věřitel dopíše částku a splatnost, pak dlužník musí zaplatit. Pokud ne, věřitel jej žaluje u soudu, který vydává směnečný platební rozkaz. Řízení je rychlejší a bez zdlouhavého dokazování dluhu.

Pozor, osobní půjčka na směnku je nelegální, půjčku na směnku si můžete vzít dle zákona pouze jako podnikatel.