Bezeškodní průběh

Bezeškodní průběh je pojem, který souvisí s pojištěním, respektive s pojištěním vozidla. Jedná se o období, v rámci kterého nezpůsobil pojištění žádnou dopravní nehodu (nebyl jejím viníkem). Dalo by se to říci i tak, že se jedná o období, v rámci kterého nedošlo k pojistné události, tedy situaci, na kterou je vůz pojištěn.

Pro pojišťovnu je bezeškodní období výhodné, protože nemusí vyplácet peníze za pojištěnou událost (a přitom inkasuje částky placené formou pojistky). Výhodné to ale může být také pro pojištěného, protože může získávat různé bonusy. Zaprvé je tedy pojištěn v případě, že nehodu způsobí, za druhé získává levnější pojištění. V závislosti na tom, jak dlouhé bylo bezeškodní období (mohou to být týdny, měsíce, ale také třeba roky), můžete získat určitou slevu na pojistném. Samozřejmě platí, že čím je bezeškodní období delší, tím větší může být také vaše sleva.

Díky bezeškodnému průběhu jsou tak řidiči motivováni k tomu, aby se snažili jezdit opatrně a zajistili, aby jejich bezeškodné období bylo co nejdelší. Pokud způsobíte nehodu, ale nenahlásíte ji pojišťovně (je levnější zaplatit škodu ze svého, než přijít o bonusy na pojistném), pak bezeškodní období dále trvá. Pokud se dostanete do nehody, kterou sami nezpůsobíte (někdo nabourá do vás), pak vaše bezeškodní období dále trvá. Představit si to můžete jednoduše tak, že o bonusy přichází ten, jehož pojišťovna musí platit škodu.

Bezeškodní průběh se od roku 2000 zaznamenává v databázi České kanceláře pojistitelů. Zde jsou vedeni vždy klienti, kteří způsobili nehodu (nezáleží na tom, v jakém autě jeli). Výhodou je, že bezeškodné období si můžete přenášet i v případě, že se rozhodnete změnit pojišťovnu.