Lombardní úvěr

Lombardní úvěr můžeme pochopit jako krátkodobý úvěr, který je zajištěn movitou věcí. Nemůže se ale jednat o movitou věc, jejíž hodnota se může v krátkém čase rychle snížit, jako je například automobil. Do zástavy se hodí takové movité věci, jako jsou cenné papíry, šperky, drahé kovy, ale také některé komodity. Stejně jako u hypotéky, kdy se ale musí ručit nemovitostí, vám nebude půjčeno více peněz, než je hodnota zastavené věci.

Může majitel disponovat zastavenou věcí?

Věc, která je v rámci lombardního úvěru zastavena, samozřejmě není k dispozici k volnému používání. V úschově ji má věřitel, ale nesmí s ní nijak manipulovat (vystavovat ji) nebo ji prodávat. V případě, že dlužník neplatí úvěr, může věřitel zastavenou věc prodat a tím uspokojit svou pohledávku.

Jaká zástava je nejoblíbenější?

Velmi oblíbené jsou cenné papíry, které se v případě nesplácení dluhu dají velmi rychle prodat. Pokud plyne z cenných papírů nějaký zisk (například ve formě dividendy nebo úroků). Problém je ale ten, že hodnota cenných papírů (zejména akcií) se může každodenně měnit.

Hodnota zástavy se ale musí udržovat na předepsané výši. To znamená, že pokud hodnota zástavy poklesne pod hodnotu dluhu, je třeba dodat další zajištění úvěru.

Jaké jsou další druhy zástav?

Lombardní úvěr se často zajišťuje taktéž komoditami, které jsou uloženy u banky, v případě většího množství pak ve veřejném skladu. Zástavou mohou být též pohledávky vůči jiným odběratelům (které tedy mají zaplatit dlužníkovi z lombardního úvěru) – například drahé kovy, vkladní knížky, životní pojistky a další. Vzhledem k tomu, že se jedná o zajištěný úvěr, úroky, které musí dlužník zaplatit, nejsou tak vysoké.

Co je lombardní sazba?

Lombardní sazba je určena procentem. Za lombardní sazbu si komerční banky půjčují peníze od centrální banky. Tento úvěr zajišťují komerční banky cennými papíry – ty si centrální banka vede v lombardním seznamu.

Díky této skutečnosti se pak lombardní sazba stává nástrojem monetární politiky, který uplatňuje centrální banka v případě, že chce regulovat oběh peněz.